Brochure Applicatie Landschap in kaart

Brochure Applicatie Landschap in kaart

Om goed na te denken over hoe je onderwijs wil geven is het belangrijk om te definiëren waarom je onderwijs geeft en hoe je dat wil ontwerpen. Doordat scholen tijdens de pandemie veel lessen digitaal hebben gegeven is er soms teeenvoudig overgestapt naar applicaties...
Brochure 4x Wijzer Scan

Brochure 4x Wijzer Scan

Modern en duurzaam onderwijs? Met deze scan krijg je als school inzicht in hoe er wordt aangekeken tegen het blended en gepersonaliseerde onderwijs. Op basis van data uit de scans kan er een gedegen koers worden uitgestippeld en bewandeld. Met als doel de volgende...
Brochure Mijn hybride school in kaart

Brochure Mijn hybride school in kaart

Breng in kaart hoe het onderwijs op jouw school vorm heeft gekregen in de tijden waarin afstandsonderwijs de norm was. Het onderzoek ‘Mijn hybride school in kaart’ helpt jouw school bij het bepalen van de missie en visie op hybride onderwijs. Dit onderzoek levert jouw...
Brochure Facet as a Service

Brochure Facet as a Service

De Facet Afname Offline (FAO) is het computerexamensysteem voor het afnemen van examens en toetsen in het VMBO (B/K/G) en in mindere mate HAVO/VWO (kunst + muziek). Ook de bekende rekentoets kan hiermee afgenomen worden. Facet kan zowel offline als online gebruikt...
Brochure In/uitdiensttreding-app

Brochure In/uitdiensttreding-app

Bij het aannemen en afscheid nemen van een medewerker komt er vaak een pakket aan administratieve taken bij kijken. Om de administratieve lasten van dit proces te verlichten en meer overzicht en gemak te bieden, hebben wij de in/uitdiensttreding-app ontwikkeld.  ...

Brochure Oudergesprek App

Door de Oudergesprek App hoeven docenten niet meer te denken aan het apart inplannen van afspraken in Microsoft Teams. Dit proces gaat nu geautomatiseerd en bespaart hen veel tijd zodat zij zich volledig kunnen focussen op de inhoud van het oudergesprek. Download hier...
0
0
0
0
0