“Coornhert met SharePoint, Azure en SPEYK toekomstbestendig.”

M. de Groot, Coördinator ICT & Onderwijsondersteuning

Voorstellen
Het Coornhert Gymnasium in Gouda is één van de oudste scholen van Nederland. Al in de 14e eeuw vervulde de school een belangrijke onderwijstaak in de Goudse samenleving. Het Coornhert Gymnasium heeft als missie een leerling optimaal voor te bereiden op zijn toekomst. Hierbij ontwikkelt de leerling zich in zes jaar tot een verantwoordelijk lid van de samenleving.
De docenten op het gymnasium zijn competent en professioneel en stimuleren de leerlingen om te leren. De stafleden van het Coornhert Gymnasium bieden ondersteuning aan de leerlingen en docenten. Door het kleinschalig karakter van het Coornhert Gymnasium wordt er een veilige en uitdagende leeromgeving gecreëerd. Hierbij speelt zorg en aandacht voor elkaar een grote rol.

Door middel van voldoende onderwijsondersteunende faciliteiten en effectieve communicatie biedt het Coornhert Gymnasium haar leerlingen een scala aan mogelijkheden voor leerlingen om zich te ontwikkelen.

Aanleiding
Het Coornhert Gymnasium ondervond problemen met een verouderde identiteiten oplossing, gedeeltelijk actief in de cloud. Hierdoor groeide de wens om volledig in de cloud te werken op basis van een toekomst vaste leer- en werkomgeving waarbij weinig onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. De leerlingen, docenten en medewerkers van het Coornhert Gymnasium willen altijd en overal veilig toegang hebben tot informatie, documenten en applicaties. Zeer belangrijk is het dagelijks kunnen inloggen in één leer- en werkomgeving, op ieder device, zonder problemen en dit binnen enkele kliks. Met deze wensen werden de gesprekken met SPEYK gestart.

Oplossing
Na de gesprekken tussen het Coornhert Gymnasium en SPEYK is er gekozen voor DigiPlein365, een digitale leer- en werkomgeving, gebaseerd op Office 365 voor leerlingen, docenten en medewerkers. Iedere gebruiker heeft nu een efficiënte werkomgeving, die tijd, plaats en device-onafhankelijk benaderbaar is voor zowel leren als werken.

Liber
Het Coornhert Gymnasium gebruikt Liber als opslag voor alle leermaterialen. Dit geldt ook voor de zelfgemaakte lesstof van docenten. Het gevolg hiervan is dat meerdere secties binnen de school, zoals wiskunde, compleet zonder boeken werkt. Deze ontwikkeling gaat door in de hele school. Binnen DigiPlein365 is er een koppeling gemaakt naar Liber.

SOMtoday
Voor de koppeling naar het leerlingvolgsysteem SOMtoday wilde het Coornhert Gymnasium graag een Single Sign On (SSO) koppeling. Dit houdt in dat met één keer inloggen in DigiPlein365 de koppeling naar SOMtoday direct wordt geopend. Applicatieontwikkelaar Topicus en SPEYK zijn een gezamenlijk ontwikkeltraject opgestart, met als doel het tot stand brengen van de SSO koppeling tussen DigiPlein365 en SOMtoday. Het Coornhert Gymnasium is de eerste school die live is gegaan met deze SOMtoday koppeling.

Microsoft Azure
DigiPlein365 en de nieuwe identiteiten oplossing draaien op Office 365 en Microsoft Azure. Deze oplossing is volledig uitgevoerd in de cloud, waardoor er geen servers nodig zijn op het Coornhert Gymnasium. Door de inzet van de dienst Identiteitenbeheer is SPEYK verantwoordelijk voor het betrouwbaar en stabiel functioneren van de Microsoft ADFS omgeving. Deze functioneert als brug tussen de lokale ICT omgeving en de cloud. De stap naar de cloud heeft er voor gezorgd dat de beheerlasten bij de school aanzienlijk verminderd zijn voor het personeel van het Coornhert Gymnasium.

Door de samenwerking met SPEYK en inzet van DigiPlein365 kan het Coornhert Gymnasium zich meer focussen op het primaire doel, een veilige en uitdagende leeromgeving bieden voor 720 leerlingen.

Gekozen oplossingen

  • DigiPlein365
  • Office 365
  • Microsoft Azure Active Directory
  • Identiteitenbeheer
0
0
0
0
0