Hand Alle diensten

Auditing


Inzicht in je ICT omgeving

Je wilt een gedegen strategie, beleid en toekomstvisie voor je organisatie. ICT is hier tegenwoordig een cruciaal onderdeel in. Met de ICT-infrastructuur audit krijg je de huidige stand van zaken in beeld op het gebied van je gehele infrastructuur. De infrastructuur is immers het fundament van de gehele ICT dienstverlening binnen je organisatie. Deze dient natuurlijk goed afgestemd te zijn op de eisen die de organisatie van je verlangt.

 

Hoe werkt de Audit?

Door middel van een interview zal de SPEYK consultant in kaart brengen wat de eisen en wensen van jouw organisatie zijn. Het ICT beleid wordt geïnventariseerd en wordt afgezet tegen de huidige situatie zoals deze is gerealiseerd en tot uiting is gekomen in de infrastructuur.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn: functionaliteit, performance (latency), capaciteit en schaalbaarheid.

Vervolgens zal onderzoek worden verricht en zullen alle aspecten van de infrastructuur worden getoetst en beoordeeld of deze in overeenstemming zijn met de bedrijfsdoelstellingen en het ICT beleid. SPEYK’s technische consultants zijn experts op het gebied van infrastructuren en hebben ruime ervaring op dit gebied. Afsluitend zal er een rapport worden geschreven over de huidige stand van zaken, beoordelingen en verbeterpunten.

 

Welke onderdelen vallen onder de Audit?

Bezoek en onderzoek op locatie waarin het volgende wordt onderzocht:

 • ICT beleid in relatie tot de infrastructuur
 • Design van het fysieke netwerk
 • Design van het logische netwerk
 • VLAN ontwerp
 • Routing ontwerp (OSPF, ISIS, BGP, enz)
 • Design van eventuele redundantie (stp, vrrp, enz)
 • Security van het netwerk
 • Design wireless netwerk
 • Configuratie switches
 • Configuratie routers
 • Switch/router management
 • Koeling
 • UPS
 • Fysieke beveiliging netwerk
 • Brandbeveiliging
 • Status fysieke bekabeling
 • Netwerkbeheer (korte en lange termijn)
 • Performance en throughput binnen het netwerk in relatie tot eisen
 • Latency en delay van het netwerk

Offerte aanvragen