Hand Alle diensten

Governance


ICT Governance door SPEYK

Welke zaken blijf je zelf doen? Welke zaken kun je uitbesteden? Hoe vul je de regie in ten aanzien van de leverancier(s)? En hoe zorg je ervoor dat de externe partij de juiste kwaliteit op het juiste moment en volgens budgetafspraken oplevert? In het kort een aantal zaken die je vastlegt voor het goed verlopen van een project.

 

Het doel van ICT Governance

Kunnen voldoen aan de verwachtingen die jouw business ten aanzien van de ICT heeft is het doel. Op basis van SPEYK’s ervaringen in diverse organisaties en een literatuurstudie kan zij die verwachtingen indelen in vier groepen.

  • Resultaten boeken: hieronder verstaan we het bekijken van en het sturen op kosten, baten, kwaliteit en gebruikstevredenheid. Het bereiken van effectiviteit en efficiëntie staat centraal. Financiën zijn hierbij van groot belang.
  • Verantwoord handelen: hieronder wordt verstaan het beheersen van risico’s en het voldoen aan regelgeving, standaarden en wetten.
  • Afstemmen tussen ICT en bedrijf: dit is het zorg dragen dat strategie, doelen, beleid en handelswijzen van de bedrijfsvoering en de ICT-organisatie wederzijds concreet en bekend zijn en op elkaar aansluiten. Deze afstemming garandeert dat niet alleen resultaten worden geboekt, maar ook dat het de juiste resultaten zijn.
  • Dit is het creëren van een goede basis om overige doelstellingen te realiseren en een juiste afweging te maken tussen die doelstellingen. Een concreet voorbeeld is het maken van keuzes in ICT architectuur. 

 

Dienstverlening SPEYK

De experts van SPEYK ondersteunen je in het opstellen van een ICT Governance document waarin alle verwachtingen in zijn gedefinieerd en de juiste resultaten worden behaald.

Offerte aanvragen