Hand Alle diensten

SecureScan


In een onderzoek gedaan door CapGemini Consulting en TNS NIPO zegt 71% van de ondervraagde bedrijven dat de organisatie waar zij voor werken “geen of weinig risico loopt” maar op de vraag “Is er binnen het management voldoende aandacht is voor cybersecurity?” antwoord meer dan 50% “Oneens”

 
Krijg snel inzicht in de stand van informatie beveiliging binnen je organisatie door een quickscan uitgevoerd door Apex3. Partner van SPEYK. Dit is een startpunt in het AVG compliant worden (Europese Privacy wetgeving).
 
 

Klaar voor AVG?

APEX3 is een bedrijf uit Ede dat zich heeft gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met gegevensbescherming en privacy (het juridische gedeelte). Vanaf 25 mei 2018 wordt de wet AVG gehandhaafd. Alle bedrijven en instellingen (ook scholen) moeten voldoen aan de Europese richtlijnen rondom het beschermen van hun bedrijfs- of instellingsgegevens en de hiermee samenhangende privacy. Dit heeft consequenties op technisch-, juridisch- en beleidsmatig vlak. Zorg ervoor dat je je bewust bent van de aanpassingen die je dient te maken, om evt. hoge boetes/imagoschade te voorkomen.
 
 

SecureScan in het kort

    • Snel inzicht in de staat van informatie beveiliging.
    • Inschatting van het risico voor de organisatie. 
    • Eerste stap in een duidelijk security beleid. 
    • Inzicht voor de directie en diepgang voor de professional. 
    • De scan kijkt naar beleid, proces en middelen.

 

Jouw uitdagingen

Informatie beveiliging en privacy zijn tegenwoordig onderwerpen die niet alleen meer op de ICT afdeling thuis horen maar als aandachtspunten op directie niveau behandeld dienen te worden. De regels rondom deze vraagstukken zijn steeds duidelijker vastgelegd in de wet. Als ondernemer en/of bestuurder hoor je deze richtlijnen te kennen en binnen je organisatie belegt te hebben. Uit onderzoek blijkt dat veel middel(grote) organisaties geen weet hebben van de risico’s die ze lopen rondom informatie beveiliging en privacy.
 
 

Vanuit een nulmeting naar jouw aandachtsgebieden

Door gebruik te maken van de SecurScan wordt er snel inzicht verkregen in de huidige stand van zaken qua informatie beveiliging. Door middel van een vragenlijst wordt er een nulmeting uitgevoerd zodat de aandachtsgebieden geïdentificeerd worden. De aandachtsgebieden zijn gecategoriseerd op beleid, proces en middelen.
 
 

Werken naar een oplossing

De uitkomst van de SecurScan wordt gepresenteerd in een rapport waarin naast de uitkomst van de scan ook adviezen worden gegeven voor mogelijke oplosrichtingen. Met deze adviezen in de hand kan er een duidelijk implementatie plan opgesteld worden om de organisatie naar het uitgesproken ambitie niveau te brengen.

Offerte aanvragen