Door Microsoft School Data Sync in te zetten wordt het jaarlijks organiseren van de juiste lesgroepen geautomatiseerd en heel eenvoudig! Dit levert PCOU Willibrord veel tijdswinst, overzicht en standaardisatie op.

VOORSTELLEN

PCOU Willibrord besturen samen in totaal 41 scholen, waaronder 11 middelbare scholen en 30 basisscholen in regio Utrecht. Het bestuur krijgt ondersteuning van Service & Advies. Dit bureau ondersteunt de scholen, waaronder op ICT, met als doel ervoor te zorgen dat de leerlingen de beste innovatieve leermiddelen krijgen die er zijn.

VISIE
Het hart van de onderwijsvisie van PCOU Willibrord is de lerende leerling, gericht op zijn of haar ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen mogelijk als ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen: geen lerende leerling zonder lerende docent. Daarom ziet PCOU Willibrord elke school op zich en de stichting in het geheel als lerende organisatie, gericht op de ontwikkeling van de leerlingen.

Zo’n proces vraagt om een uitdagende leeromgeving (mede door ICT), met open vensters naar de maatschappij. PCOU Willibrord gelooft in de wereld van morgen. Daarom bouwt zij aan een digitaal vaardig Utrecht. Dit doet ze door leerlingen en leerkrachten digitaal vaardig te maken. PCOU Willibrord verbindt scholen, leerkrachten, technologie en innovatie.

AANLEIDING

De scholen van PCOU Willibrord geloven in een groter digitaal component binnen het huidige onderwijs. PCOU Willibrord heeft een programma ingericht om een solide basis in te richten voor elke school. Een fundament waarin elke school haar onderwijsvernieuwing op kan laten plaatsvinden. PCOU Willibrord is voorstander van een hybride leer- en werkomgeving. Met hybride wordt het volgen van lessen fysiek op school en digitaal op afstand bedoeld. Elke klas is naast fysiek in een schoolgebouw ook digitaal actief. Vanuit de onderwijslogistiek (Magister als middel) wordt er een digitale klas aangemaakt via Microsoft technologie in de vorm van Teams. Doel hierbij is om de leerling zo de best passende leeromgeving te bieden.

DIGITAAL AFSTANDSONDERWIJS
De pandemie heeft het proces van digitaal afstandsonderwijs versneld. Vrijwel direct nadat de scholen noodgedwongen hun deuren moesten sluiten heeft SPEYK geholpen bij het organiseren van de lesgroepen (combinatie van klas + vak) binnen Microsoft Teams. Een tool die al in gebruik was binnen veel van de scholen. De intrinsieke motivatie en hun vakkennis leidt er toe dat leraren versneld de basistechnologie adopteren en zich meer interesseren in de toegevoegde waarde die technologie kan bieden binnen het onderwijs. Door digitaal afstandsonderwijs te realiseren konden de lessen op de scholen op afstand veilig door blijven gaan. PCOU Willibrord blijft het digitale afstandsonderwijs faciliteren en wil ook voorbereid zijn op mogelijke nieuwe externe factoren of andere toekomstige uitdagingen.


TIJDSWINST EN OVERZICHT

Om er voor te zorgen dat de jaarafsluiting en het opstarten van het nieuwe schooljaar met digitaal afstandsonderwijs soepel, eenvoudig en volgens een vaste standaard methodiek verloopt, heeft PCOU Willibrord ervoor gekozen om de tool Microsoft School Data Sync in te zetten binnen de scholen die gebruik maken van digitaal afstandsonderwijs.   

SPEYK heeft er voor gezorgd dat de tool Microsoft School Data Sync op 7 middelbare scholen van de stichting is geïnstalleerd en geconfigureerd met als doel per school geautomatiseerd de lesgroepen (klas + vak) aan te maken. Nadat het rooster in Magister bekend was, werden binnen de Microsoft Teams omgevingen lesgroepen aangemaakt voor het nieuwe schooljaar.

Een paar cijfers:

  • Er zijn 8.359 lesgroepen binnen Microsoft Teams aangemaakt.
  • Er zijn 9.369 leerlingen gekoppeld aan de aangemaakte lesgroepen.
  • Er zijn 678 docenten gekoppeld aan de aangemaakte lesgroepen.

Door de tool Microsoft School Data Sync in te zetten wordt het jaarlijks organiseren van de juiste lesgroepen en de koppeling van de juiste leerlingen en docenten verregaand geautomatiseerd en sterk vereenvoudigd. Dit levert PCOU Willibrord veel tijdswinst, overzicht en standaardisatie op in de wijze waarop zij dit schooloverstijgend zijn gaan organiseren. Bovenal ervaren zij veel digitaal gemak en dat is waar wij naast digitale veiligheid en vaardigheden naar streven in het onderwijs.

Wil jij meer weten over Microsoft School Data Sync en de voordelen voor jouw onderwijsinstelling? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met een van onze onderwijs adviseurs.

6
2
0
0
0