Mede door de grootschalige digitalisering van het onderwijs komt steeds meer data over leren beschikbaar. Tijdens het leren laten studenten digitale sporen achter. Het analyseren en inzetten van studentdata wordt learning analytics genoemd. Ze worden echter nog weinig op grote schaal toegepast. Hoe kunnen onderwijsinstellingen learning analytics succesvol inzetten? Justian Knobbout heeft hierover een proefschrift geschreven. Greg ging met Justian in gesprek over het proefschift, learning analytics en de actuele trends.

Iedere dag, vijf dagen lang, komt een nieuw deel van het interview online op deze pagina om jou te inspireren. Samen stappen zetten! Voor ieder kind het beste onderwijs vandaag en een eerlijke kans voor morgen.

Voordat we beginnen, dit zijn Justian Knobbout en Greg Priem.

Justian Knobbout 

Justian Knobbout heeft onderzoek uitgevoerd op het gebied van learning analytics: het verzamelen en analyseren van studentdata ten behoeve van onderwijsverbeteringen. De focus ligt daarbij op de organisatorische vaardigheden die hoger-onderwijsinstellingen moeten hebben voor de succesvolle inzet van learning analytics. Onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs lopen bij het opschalen naar instellingsbrede learning analytics tegen verschillende drempels aan. Het promotieonderzoek van Justian richt zich op het ontwerpen van een model omtrent capabilities die instellingen moeten ontwikkelen om deze drempels weg te nemen en de voordelen van learning analytics optimaal te benutten.

Greg Priem 

Greg heeft 21 jaar ervaring in het onderwijs als docent geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Greg weet wat er op onderwijskundig vlak gaande is en staat te veranderen. Hij heeft lesgegeven aan leerlingen en snapt hun wereld. Samen met zijn collega’s bij SPEYK signaleert Greg met scholen de kansen en bedreigingen bij het vormgeven van online leren in combinatie met lesgeven in de praktijk. Van het signaleren tot aan het daadwerkelijk implementeren en begeleiden van de organisatie.

Deel 1 | Inleiding op Learning Analytics

Deel 2 | Start bij het waarom

Deel 3 | Kijk verder voorbij de data

Deel 4 | Samen haal je alles uit Learning Analytics

Deel 5 | Wat kunnen we leren van Learning Analytics?

Designing the Learning Analytics Ability Model

Justian Knobbout

Ga het gesprek met ons aan!

Wij praten graag verder met je over sprongen maken met duurzaam blended onderwijs & de inzet van technologie.

Klaar om de sprong te maken?
0
0
0
0
0