Wat is een transitiemanager?

Een transitiemanager denkt op tactisch niveau met scholen mee en heeft kennis van het onderwijs, de processen en het personeel. Deze persoon denkt mee vanuit de waarden en behoeftes van de school. De transitiemanager kruipt echt in jouw huid en denkt vanuit de organisatie. Je krijgt waardevol advies om zo de juiste keuzes te maken. Het is een verbinder binnen de school.

Even voorstellen

Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap voor Tiel en de regio. Zij bieden passend onderwijs voor alle jongeren. Onderwijs gaat verder dan kennisoverdracht. Het gaat ook over persoonlijke groei. Door oog te hebben voor mensen en verschillen juist te omarmen, ontdekt het Lingecollege interesses en talenten van leerlingen. Zij begeleiden jongeren om op een zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij. Het Lingecollege biedt alle niveaus aan: praktijkonderwijs, beroepscollege, mavo, havo en vwo.

 

Samenwerken en centraliseren

Het Lingecollege was geen onbekende van SPEYK. Er waren al eerder contactmomenten geweest, maar nog geen volledige samenwerking. Totdat er via een partner de naam SPEYK opnieuw werd genoemd. Er was namelijk een grote behoefte aan het centraliseren en eenduidig maken van de informatievoorzieningen binnen de scholen van het Lingecollege. Al snel werd er aan SPEYK gedacht en zo is de samenwerking verder uitgebreid.

 

Meedenkend vermogen bij veranderingen

Bij het in kaart brengen van de wensen kwam al snel naar voren dat het Lingecollege graag van een beheerorganisatie naar een regieorganisatie wil transformeren. Hierbij verandert de rol van de ICT-beheerder waardoor hij meer focus heeft op het maken van de vertaling van onderwijs en de toepassing van ICT. De beheerder krijgt als het ware een regisseursrol waarbij hij de regie heeft over meerdere lijntjes en contacten die met elkaar moeten samenwerken. Wat is ervoor nodig om deze transformatie te starten en welke acties moeten er genomen worden? Er werd ondersteuning gevraagd vanuit SPEYK en toen is de rol van transitiemanager ontstaan.

Verklein de impact van een ICT-transitie op mensen

Marco van Soest, consultant bij SPEYK, heeft gewerkt als transitiemanager bij het Lingecollege. Hierbij was het zijn taak om de organisatie goed te begrijpen en helder te krijgen welke verbeterkansen er lagen. Welke stappen moeten er gemaakt worden om het Lingecollege te transformeren in een regieorganisatie?

Daar zijn veranderingen voor nodig en deze veranderingen hebben impact op mensen. Hoe zorg je ervoor dat de mensen uit de organisatie meebewegen in een transitie? Deze uitdaging pakt de school samen met de transitiemanager op. De transformatie is een lopend proces waarbij veel beslissingen worden gemaakt. Er is gekozen om het netwerk van het Lingecollege te vernieuwen en het serverpark over te brengen naar de cloud. Er wordt meer gewerkt in de cloud door de implementatie van Microsoft 365 en het uitrollen van telefonie via Microsoft Teams. Dit heeft natuurlijk de nodige impact op mensen en processen en dit traject gingen zij samen aan.

 

Werken met een helder plan naar modern onderwijs

Samen met het Lingecollege is een routekaart opgesteld met duidelijk plan om de ICT-omgeving te moderniseren. Zo wordt het plan helder en ontstaat er meer en meer een flexibele omgeving die kan meebewegen met het onderwijs, de tijd en de mensen. Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen het Lingecollege en SPEYK waarbij gewerkt wordt naar één doel: het beste onderwijs voor ieder kind vandaag en een eerlijke kans voor morgen.

Dit mooie project heb ik samen met het Lingecollege en collega SPEYK-ers gerealiseerd. Is er binnen jouw organisatie ook de wens voor meedenkend vermogen en een goed werkende en veilige digitale werk- en leeromgeving?  Wij gaan er graag over met je in gesprek. Maak vrijblijvend een afspraak en ik maak graag kennis met je.

Emiel Jansen

ICT Adviseur Onderwijs bij SPEYK

Kennismaken?
14
0
6
0
0