Wie is het Munnikenheide College?
Het Munnikenheide College stelt zich ten doel een stimulerende en veilige leeromgeving te bieden waarin wordt gewerkt aan een verbreding van het fundament van kennis, vaardigheden en inzichten. Zij creëren een omgeving waarbinnen elke leerling een weg kan vinden naar een passende vervolgopleiding of beroepskwalificatie. Het onderwijs geeft een sterke basis voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid in onze steeds complexer wordende maatschappij.

Het Munnikenheide College valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Dit is een vereniging van op dit moment 34 scholen (voortgezet onderwijs) uit voornamelijk Noord-Brabant.

Doelen stellen en deze ‘matchen’ aan technologie
Het eerste contact tussen het Munnikenheide College en SPEYK gaat terug naar een onderwijsbeurs, waar gesproken is over de mogelijkheden van een transitie naar het werken en leren in de Cloud. Na persoonlijk met elkaar om de tafel gezeten te hebben, kwamen we tot de conclusie dat het Munnikenheide College op ICT gebied al mooie stappen gemaakt heeft richting een stabiele netwerk omgeving. Klaar om verder te bouwen en te innoveren. Met onderstaande wensen als leidraad heeft SPEYK het project ingericht:

  • Slimme ICT die het Munnikenheide College helpt innovatief en vooruitstrevend te zijn.
  • Verbeteren van interne communicatie door anders inzetten van (ICT)middelen
  • Altijd en overal kunnen werken, op elk type device, met dezelfde applicaties
  • Eén platform, één plek, waar alles voor iedereen te vinden is
  • Dichter bij elkaar brengen van het onderwijs – en administratieve proces
  • Houd het zo simpel mogelijk

Eerste stap
De transitie naar de Cloud van Microsoft was de eerste stap. SPEYK heeft bij het Munnikenheide College een Requirements Analyse uitgevoerd. Tijdens 4 workshops met steeds een andere samenstelling van medewerkers van het Munnikenheide College is er door midden van een kaartspel gekeken naar de processen op school. Welke processen zijn belangrijk voor haar? Hoe zijn deze processen nu ingericht? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze processen sneller en beter gaan verlopen? Geautomatiseerd. In een nieuwe intranet omgeving. Alle wensen en behoeftes worden in de Requirements Analyse beschreven en is uitgangspunt voor het inrichten van de nieuwe omgeving.

Onderzoeken op verschillende lagen
De Requirements Analyse is uitgevoerd op een drietal niveaus. Strategisch met de management laag, tactisch met de middenkader functies en operationeel met het personeel actief in en rondom het onderwijsproces. Op strategisch niveau zijn kaders bepaald en zijn er hoog over requirements bepaald. Daarnaast zijn er een aantal knelpunten gedefinieerd die niet aan de aandacht mogen ontsnappen. Op tactisch niveau is het eerder genoemde kaartspel gedaan.

Één platform, één plek
De wens van het Munnikenheide; één platform, één plek voor alle middelen en informatie, kon vervuld worden met DigiPlein365 as a Service als platform. Hiermee creëert zij een nieuwe digitale werkwijze voor medewerkers en docenten: Een startpunt waar vanuit alle middelen die ingezet worden op een dag eenvoudig benaderd kunnen worden. En, zij borgt als organisatie niet alleen de bouw van de nieuwe omgeving, maar ook continuïteit in de ontwikkeling. Maar hoe gaan/blijven mensen prettig en goed werken met de nieuwe omgeving? Onderdeel daarvan is adoptie.

Synergie tussen mens & technologie
Zoals bovenstaand al genoemd; SPEYK heeft naast haar kennis van technologie, juist oog voor de mensen die ermee gaan werken. Dit is de reden dat SPEYK het adoptieprogramma heeft ontwikkeld. Een nieuwe werkwijze door middel van de juiste middelen, boodschap en planning laten landen. Gemaakt voor medewerkers, docenten en leerlingen. Het Munnikenheide College heeft uit het palet aan adoptiemiddelen voor nu een keuze gemaakt voor workshops en trainingen. De trainingen leren het personeel met de nieuwe tools te werken. Natuurlijk is het van belang regelmatig adoptiemiddelen in te zetten om de synergie tussen mensen (met veranderende behoeftes) en ICT (die blijft vernieuwen) in balans te houden.

Tevreden medewerkers door trainingen
Zo is er bij het Munnikenheide College een basistraining gegeven waarin Office 365 werd toegelicht: Wat is mogelijk met Office 365? Wat zet je in tijdens een werk/schooldag? Hoe zorg je dat je productiever wordt en efficiënter met je tijd omgaat door het gebruik van bepaalde tools? Op deze manier weten de mensen waarom en hoe ze bepaalde tools kunnen inzetten. Met deze voorkennis is de start van het werken met de nieuwe ICT stuk eenvoudiger geworden voor de mensen op het Munnikenheide College. Ook is er een training gegeven van Microsoft Teams. De hub voor teamwerk in Office 365. Ook is hier weer het uitgangspunt: hoe werk je ermee? Hoe maak je je werk eenvoudiger en beter door Teams in te zetten?

Focus op de toekomst
Het Munnikenheide College blijft zich focussen op de ontwikkeling van haar mensen en de omgeving waarin zij werken. Zo blijft zij innovatief en vooruitstrevend. Samen met SPEYK blijft zij zowel aan de ontwikkeling van de nieuwe omgeving alsmede de adoptie werken. Samen groeien door de inzet van slimme ICT en begeleiding.

0
0
0
0
0