Voor ieder kind het beste onderwijs vandaag en een eerlijke kans voor morgen

Dit is onze motivatie bij het ondersteunen van scholen met ICT én begeleiding

De maatschappij verandert en het onderwijs beweegt mee. Hoe het toekomstige onderwijslandschap er precies uit gaat zien, weten we niet. Wel weten we dat een blended leeromgeving het onderwijs verandert, niet alleen voor degenen die onderwijs krijgen, maar ook iets voor degenen die onderwijs geven.

Van plan naar duurzaam blijven groeien: het Nationaal Programma Onderwijs
Het NPO moet het voor leerlingen die dat nodig hebben mogelijk maken langer, meer en effectievere (onderwijs)tijd te laten krijgen om de impact die de coronacrisis tot nu toe op hun ontwikkeling had, te herstellen en hen weer een goede uitgangspositie te geven. Een mooi uitgangspunt. Tegelijkertijd weten wij dat de werk- en tijdsdruk hoog is. Hoe ga jij dit aanpakken?

SPEYK is er voor je! Met een aantal mooie oplossingen én gerichte begeleiding gaan we samen sprongen maken met jouw hybride onderwijs en pakken we het NPO zodanig aan, dat het voor jouw school gaat werken!

 

Digitale technologie als interventie?

Vormgeven van een goed professionaliseringsbeleid

Jouw rol als bestuurder, schoolleider en docent is belangrijk bij de inzet van ict in de klas en op school. Docenten geven aan dat ze in de toekomst meer digitale leermiddelen willen inzetten, meer willen differentiëren en samenwerken.

Hoe zorg je ervoor dat jouw team over de juiste kennis en expertise beschikt om met ict aan de slag te gaan? En hoe kan je jullie professionaliseringsbeleid het beste vormgeven? Waar ga jij op inzetten?

  • Digitale skills docenten (begeleiding door ons adoptie team?)
  • Aanpak professionaliseringsbeleid (workshop met een onderwijskundig ICT strateeg?)
  • Een veilige digitale leeromgeving (kennismaken met DigiPlein365?)

SPEYK gaat je helpen! Voordat we beginnen met de technologie en begeleiding die jouw school of bestuur nodig heeft, beginnen we met jouw doelen. Waar ga jij duurzaam professionaliseren? Vanuit een koers toewerken naar merkbare positieve veranderingen in de klas. Ook daar ligt onze expertise!

Breng de digitale infrastructuur op orde!

Duurzaamheid door goede technische randvoorwaarden

Ga aan de slag met onderwijsvernieuwingen! Binnen het doelgebied Faciliteiten en randvoorwaarden vind je de interventie Digitale technologie. Je mag jouw geld uit het Nationaal Programma Onderwijs hiervoor inzetten.

Ga bijvoorbeeld voor verbeteringen op het gebied van het faciliteren van sterk blended onderwijs en wordt flexibeler in de toekomst bij veranderingen. Mogelijke acties?

 

  • Breng de leeromgevingen in kaart op school of bij jouw bestuur.
  • Laat je adviseren over duurzame onderwijstechnologie
  • Nieuwe applicaties? Denk aan informatiebeveiliging en privacy
  • Verzeker school of bestuurd met een betrouwbare internetverbinding en goed werkend wifi
  • Devices of touchscreens aanschaffen? Kijk wat écht nodig is en past, om stappen te maken

Nationaal Programma Onderwijs, en nu?

Het stappenplan & hoe wij jou kunnen ondersteunen

 

1. In beeld brengen van de brede impact van corona op leerlingen

2. In beeld brengen mogelijkheden en behoeften school en partners

3. Vooruitblik naar menukaart en schoolprogramma

 De Rijksoverheid vraag met haar Nationaal Programma Onderwijs scholen om op 3 niveaus een analyse uit te voeren:

•  Cognitieve ontwikkeling
•  Praktijkvorming
•  Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden

SPEYK heeft twee methodes om de huidige situatie en de beoogde situatie te meten en hierin te adviseren. Het waarom staat hierin centraal. We vragen op vier niveaus uit namelijk; management, docent, leerlingen en ouders. Deze verdieping ondersteunt je in het formuleren van een heldere visie en missie op hybride onderwijs. Jouw koers wordt duidelijk. Wij noemen deze diensten Mijn Hybride school in kaart en de 4x Wijzer Scan.

Deze ondersteunende diensten passen precies in het stappenplan van het NPO. Ze zijn makkelijk uit te voeren en je houdt zelf de regie. SPEYK zorgt voor een duidelijke koers. Waar sta je nu als school en hoe ziet het beoogde onderwijs voor leerlingen en docenten eruit? Het is van belang dat jij als school de regie houdt zodat je grip houdt op de onderwijskwaliteit en dat je kunt blijven meebewegen (en aanpassingen kunt blijven doen).

Statement van Nationaal Programma Onderwijs:

Het einde van pandemie verschijnt hopelijk aan de horizon, en de ministers hebben het Nationaal Programma Onderwijs(NPO) na corona gepresenteerd. Het doel van dit programma is samen met het onderwijsveld de opgelopen achterstand in te lopen en te zorgen voor een duurzaam effect. Daarvoor is een extra bedrag van 8,5 miljard euro beschikbaar. Dat levert een unieke kans op. Want inderdaad, een grootschalige reparatie is noodzakelijk. Maar laten we al die middelen, innovatiekracht en energie inzetten om méér te doen dan alleen het inlopen van de corona-achterstanden, laten we daadwerkelijk zorgen voor duurzame verbetering. Want als de ambitie van de reparatie is om het onderwijs terug te brengen tot de toestand van vóór 2020, dan zijn te veel leerlingen daar niet mee geholpen.

We hebben nu de kans om echt een ommekeer te bewerkstelligen, en het onderwijs duurzaam te versterken. Daarom doen wij met deze Staat van het Onderwijs de oproep: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie. Benut nu de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld, en herstel ook de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in het onderwijs. Aanpakken én doorpakken, want die kans krijgen we niet snel meer.

Deze diensten gaan jouw school in de voorbereiding verder helpen

Breng jouw school in kaart en werk stap voor stap aan verbeteringen met SPEYK!

Mijn hybride school in kaart

Breng in kaart hoe het onderwijs op jouw school vorm heeft gekregen in de tijden waarin afstandsonderwijs de norm was. Het onderzoek ‘Mijn hybride school in kaart’ helpt jouw school bij het bepalen van de missie en visie op hybride onderwijs. Dit onderzoek levert jouw school waardevolle informatie op waarmee jij inzichten verkrijgt en koers kan bepalen.

4x Wijzer Scan

Met deze scan krijg je als school inzicht in hoe er wordt aangekeken tegen het hybride en gepersonaliseerde onderwijs. Op basis van data uit de scans kan er een gedegen koers worden uitgestippeld en bewandeld. Met als doel de volgende stappen succesvol te laten zijn in het bepalen van het hybride onderwijs voor jouw school.

Wil je meer weten over de diensten die jouw school kunnen ondersteunen in het renoveren van jouw onderwijs? Heb je hulp nodig bij het doorlopen van het Nationaal Programma Onderwijs? Greg helpt jou graag verder! Hij staat jou graag persoonlijk te woord in een vrijblijvend adviesgesprek. 

Greg Priem, Strategisch Onderwijs Consultant

E-mail: g.priem@speyk.nl

Telefoon: 06 – 40 23 67 94

Fokkerstraat 36

 

3905 KV Veenendaal

0318 - 743 333