Voor ieder kind het beste onderwijs vandaag en een eerlijke kans voor morgen

Dit is onze motivatie bij het ondersteunen van scholen met ICT én begeleiding

De maatschappij verandert en het onderwijs beweegt mee. Hoe het toekomstige onderwijslandschap er precies uit gaat zien, weten we niet. Wel weten we dat een hybride leeromgeving het onderwijs verandert, niet alleen voor degenen die onderwijs krijgen, maar ook iets voor degenen die onderwijs geven.

Van plan naar duurzaam blijven groeien: het Nationaal Programma Onderwijs
Het NPO moet het voor leerlingen die dat nodig hebben mogelijk maken langer, meer en effectievere (onderwijs)tijd te laten krijgen om de impact die de coronacrisis tot nu toe op hun ontwikkeling had, te herstellen en hen weer een goede uitgangspositie te geven. Een mooi uitgangspunt. Tegelijkertijd weten wij dat de werk- en tijdsdruk hoog is. Hoe ga jij dit aanpakken?

SPEYK is er voor je! Met een aantal mooie oplossingen én gerichte begeleiding gaan we samen sprongen maken met jouw hybride onderwijs en pakken we het NPO zodanig aan, dat het voor jouw school gaat werken!

 

Statement van Nationaal Programma Onderwijs:

Het einde van pandemie verschijnt hopelijk aan de horizon, en de ministers hebben het Nationaal Programma Onderwijs(NPO) na corona gepresenteerd. Het doel van dit programma is samen met het onderwijsveld de opgelopen achterstand in te lopen en te zorgen voor een duurzaam effect. Daarvoor is een extra bedrag van 8,5 miljard euro beschikbaar. Dat levert een unieke kans op. Want inderdaad, een grootschalige reparatie is noodzakelijk. Maar laten we al die middelen, innovatiekracht en energie inzetten om méér te doen dan alleen het inlopen van de corona-achterstanden, laten we daadwerkelijk zorgen voor duurzame verbetering. Want als de ambitie van de reparatie is om het onderwijs terug te brengen tot de toestand van vóór 2020, dan zijn te veel leerlingen daar niet mee geholpen.

We hebben nu de kans om echt een ommekeer te bewerkstelligen, en het onderwijs duurzaam te versterken. Daarom doen wij met deze Staat van het Onderwijs de oproep: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie. Benut nu de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld, en herstel ook de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in het onderwijs. Aanpakken én doorpakken, want die kans krijgen we niet snel meer.

Nationaal Programma Onderwijs, en nu?

Het stappenplan & hoe wij jou kunnen ondersteunen

 

1. In beeld brengen van de brede impact van corona op leerlingen

2. In beeld brengen mogelijkheden en behoeften school en partners

3. Vooruitblik naar menukaart en schoolprogramma

 De Rijksoverheid vraag met haar Nationaal Programma Onderwijs scholen om op 3 niveaus een analyse uit te voeren:

•  Cognitieve ontwikkeling
•  Praktijkvorming
•  Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden

SPEYK heeft twee methodes om de huidige situatie en de beoogde situatie te meten en hierin te adviseren. Het waarom staat hierin centraal. We vragen op vier niveaus uit namelijk; management, docent, leerlingen en ouders. Deze verdieping ondersteunt je in het formuleren van een heldere visie en missie op hybride onderwijs. Jouw koers wordt duidelijk. Wij noemen deze diensten Mijn Hybride school in kaart en de 4x Wijzer Scan.

Deze ondersteunende diensten passen precies in het stappenplan van het NPO. Ze zijn makkelijk uit te voeren en je houdt zelf de regie. SPEYK zorgt voor een duidelijke koers. Waar sta je nu als school en hoe ziet het beoogde onderwijs voor leerlingen en docenten eruit? Het is van belang dat jij als school de regie houdt zodat je grip houdt op de onderwijskwaliteit en dat je kunt blijven meebewegen (en aanpassingen kunt blijven doen).

De renovatie van het onderwijs door duurzame onderwijsverbetering

Het onderwijs heeft de taak om leerlingen te begeleiden het beste uit zichzelf te halen en hen gelijke kansen te bieden. Voorbereidend om als zelfstandig, zelfdenkend, kritisch en verantwoordelijk mens deel te nemen aan de samenleving.

SPEYK staat voor duurzame onderwijsverbeteringen en richt zich op kwaliteit. Dit begint bij sterke onderwijskundige sturing. Wij denken met je mee, zowel op onderwijskundig als technologisch vlak. Beiden zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werken vanuit een verbetercultuur, waarbij je stap voor stap meer kwaliteit aanbrengt in het onderwijs en de mensen.

Als educatie gold partner van Microsoft bieden wij de nieuwste mogelijkheden op technologisch gebied. Door dit te combineren met onze onderwijskundige expertise en gerichte begeleidingsprogramma’s (adoptie en succes) nemen wij je mee in de renovatie van het onderwijs.

 

Digitale vaardigheden en het curriculum in beweging!

Wanneer en waarvoor wordt geleerd verandert met de tijd. Het onderwijs is sinds de industriële revolutie grotendeels los komen te staan van de maatschappij en het arbeidsproces, maar deze grenzen lijken nu weer meer te vervagen. Formeel en informeel (M. Eraut, 2000) leren lopen meer door elkaar, de verdeling van leerdoelen over levensfasen staat volledig op zijn kop. Van het ‘traditionele’ onderwijs wordt meer flexibiliteit en interactie met de omgeving gevraagd.

Digitale vaardigheden worden nog belangrijker dan voorheen. Elke nieuwe knop van vandaag is morgen waarschijnlijk al verouderd. Het is dus van groot belang dat de docent en schoolleiding digitaal vaardig blijft om de onderwijskwaliteit te borgen. Wij helpen je hiermee door het Adoptie & Succes traject continu blijven te bewandelen. Ook het Curriculum komt zodoende inhoudelijk weer in beweging en is niet alleen gericht op de school, maar ook op de omgeving buiten de school.

Deze diensten gaan jouw school verder helpen

Breng jouw school in kaart en werk stap voor stap aan verbeteringen met SPEYK!

Mijn hybride school in kaart

Breng in kaart hoe het onderwijs op jouw school vorm heeft gekregen in de tijden waarin afstandsonderwijs de norm was. Het onderzoek ‘Mijn hybride school in kaart’ helpt jouw school bij het bepalen van de missie en visie op hybride onderwijs. Dit onderzoek levert jouw school waardevolle informatie op waarmee jij inzichten verkrijgt en koers kan bepalen.

4x Wijzer Scan

Met deze scan krijg je als school inzicht in hoe er wordt aangekeken tegen het hybride en gepersonaliseerde onderwijs. Op basis van data uit de scans kan er een gedegen koers worden uitgestippeld en bewandeld. Met als doel de volgende stappen succesvol te laten zijn in het bepalen van het hybride onderwijs voor jouw school.

Wil je meer weten over de diensten die jouw school kunnen ondersteunen in het renoveren van jouw onderwijs? Heb je hulp nodig bij het doorlopen van het Nationaal Programma Onderwijs? Greg helpt jou graag verder! Hij staat jou graag persoonlijk te woord in een vrijblijvend adviesgesprek. 

Greg Priem, Strategisch Onderwijs Consultant

E-mail: g.priem@speyk.nl

Telefoon: 06 – 40 23 67 94

Fokkerstraat 36

 

3905 KV Veenendaal

0318 - 743 333