Een schooljaar zonder oog voor digitale veiligheid is écht een no-go. Vanuit de overheid is deze urgentie ook duidelijk. De digitale veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs moet naar een hoger niveau. Het ministerie van OCW investeert hiervoor structureel zes miljoen euro. Er komt onder andere een normenkader zodat voor alle scholen duidelijk is waar ze op het gebied van privacy en informatiebeveiliging aan moeten voldoen. Dit staat in een brief die op 14 juli 2022 naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Dit bericht is gepubliceerd op de website van VO-raad. Waarom delen wij dit artikel? Vanuit onze intrinsieke motivatie “Voor ieder kind het beste onderwijs vandaag en een eerlijke kans voor morgen” zien wij het aan de slag gaan met Digitale Veiligheid als een must. Juist voor leerlingen. Daarbij zal het IBP verplicht onderdeel worden van het jaarverslag in 2023/2024. Weet dat SPEYK-ers je kunnen helpen aan een plan én de uitvoering. Dus ook de verdere bewustwording, professionalisering en ondersteuning.

Schoolbesturen hebben een grote verantwoordelijkheid om de digitale veiligheid van medewerkers en leerlingen te waarborgen. De adviesgroep Regie op ICT, een groep bestuurders uit het po en vo, constateerde in haar advies al dat het voor schoolorganisaties nu nog niet altijd duidelijk is wat er nodig is om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen.

Dat minimale standaarden voor cyberveiligheid nodig zijn en dat samenwerking hierbij nodig is werd tijdens de afgelopen ALV van de PO-Raad en VO-raad ook door de leden bekrachtigd. De VO-raad juicht het dan ook toe dat het ministerie van OCW werk maakt van een normenkader en investeert in centrale ondersteuning die nodig is om hieraan te kunnen voldoen. Maar er is ook aanvullende financiering nodig voor scholen om aan deze eisen en verantwoordelijkheden te voldoen, daar gaan we ons hard voor maken.

CENTRALE AANPAK MET DRIE PRIORITEITEN?

In de aanpak van digitale veiligheid kiest de overheid voor meer centrale regie waarbij gestuurd gaat worden op normen. Tegelijkertijd komt er ondersteuning voor schoolbesturen om aan deze normen te voldoen. De minister benoemt drie prioriteiten:

EEN NORMENKADER VOOR SCHOLEN
Doordat er voor het po en vo op dit moment geen normenkader is weten scholen niet altijd wat ze moeten doen om hun systemen te beveiligen. Dat zorgt voor verschillen tussen scholen en dat is niet wenselijk. De noodzaak van een normenkader werd eerder al door de Adviesgroep Regie op ICT onderschreven. Ook benoemde zij het belang van toezicht en handhaving. De minister werkt toe naar een verplichting van dit normenkader met extra toezicht en externe audits hierop. 

BEWUSTWORDING EN PROFESSIONALISERING
Het is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om de informatiebeveiliging en privacy op hun scholen op orde te hebben. Daarbij speelt niet alleen de kennis en het gedrag van de schoolbestuurder een rol, maar ook dat van de schoolleider, ICT-verantwoordelijke en de leraar. Omdat digitale veiligheid de hele school aangaat wordt de professionalisering van personeel binnen scholen ondersteund, onder andere met een centraal scholingsaanbod en cybercrisisoefeningen. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt het voor schoolbesturen verplicht om in hun jaarverslag aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy (IBP).

ONDERSTEUNING OP ORDE
Voor de ondersteuning die nodig is wordt kennis en inspiratie opgedaan bij andere sectoren. Voor de eerder aangekondigde meldplicht bij cyberincidenten komt een Computer Emergency Response Team (CERT): een ‘digitale brandweer’ waar je terecht kan bij een incident. Ook wordt er geïnvesteerd in een veilige digitale infrastructuur. 

Wil jij aan de slag met Digitale Veiligheid op school? Wij komen graag bij je langs om kennis te maken en op basis van de situatie van jullie school of stichting mee te denken. Hoe prettig is het om in kaart te krijgen waar je aan kunt gaan werken en daadwerkelijk aan de slag te gaan. Stap voor stap werken we samen aan een veilige digitale omgeving voor iedereen op school.

Gepubliceerd door: 

Jessica Blijleven

Teamlead Marketing

12
4
5
1
0