“Naast het werken met de nieuwe technologie, halen onze medewerkers veel kennis en inspiratie uit de sessies die SPEYK organiseert. De organisatie hiervan zien wij als een enorme meerwaarde in ons partnerschap.”

Peter Schep, Hoofd ICT/Staflid ICT

Voorstellen
Het Oosterlicht College is een Christelijke scholengemeenschap waar voortgezet onderwijs wordt verzorgd voor 2.600 leerlingen vanuit twee locaties. Tevens zijn zij onderdeel van de Willibrord Stichting. De Willibrord Stichting faciliteert het onderwijs via diverse voortgezet onderwijsinstellingen aan 10.500 leerlingen en 1.250 medewerkers. In juli 2015 heeft SPEYK het project met het Oosterlicht College ingezet.

Aanleiding
Vanuit de Stichting is de doelstelling geformuleerd om ICT-voorzieningen te centraliseren, daar waar dat meerwaarde oplevert, waarbij het belangrijk is dat iedere school zijn eigen identiteit behoudt. Door diverse gesprekken in het voortraject zijn de wensen vanuit verschillende rollen binnen school kenbaar gemaakt. Zo hebben het Oosterlicht College en SPEYK invulling kunnen geven aan zowel de technologie als de impact op processen binnen de scholen.

Oplossing
SPEYK heeft in overeenstemming met het Oosterlicht College gekozen om een nieuwe Cloud architectuur en identity management op te zetten op basis van Microsoft Azure Active Directory voor de scholen van de Willibrord Stichting. SPEYK heeft in nauwe samenwerking met de ICT-medewerkers van het Oosterlicht College een plan van aanpak geschreven waarin stapsgewijs beschreven staat hoe de geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd.

De ontwikkeling en inrichting van het centrale Willibrord Stichtingsdomein o.b.v. Microsoft Azure Active Directory waren een logisch vervolg. Tevens heeft SPEYK de functionele inrichting van de nieuwe leer-en werkplek voor de leerlingen verzorgd. Hiervoor is DigiPlein365 van SPEYK ingezet, welke is ingericht op basis van standaard Office 365 functionaliteit.

Leerlingen werken nu met meer overzicht, eenvoud en gemak, waardoor zij productiever zijn. Door de implementatie van de nieuwe technieken zijn ICT voorzieningen zowel op de voorgrond als achtergrond gecentraliseerd, waardoor zij eenvoudig benaderbaar zijn en beter beheersbaar.

Gekozen oplossingen

  • DigiPlein365
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Azure Active Directory