“De moderne werkplek van SPEYK sluit perfect aan bij het persoonsgerichte onderwijs dat wij willen verzorgen. Altijd en overal werken en leren in een veilige moderne omgeving.”

Even voorstellen
De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) bestaat uit Beroepscollege Zoetermeer VMBO, Beroepscollege Zoetermeer Praktijk, MAVO Zoetermeer en het Picasso Lyceum. De stichting biedt een volledig en samenhangend geheel van opleidingen voor voortgezet onderwijs, waarbij het ontwikkelen van de talenten van de leerling – individueel of groepsgewijs – centraal staat. Binnen deze missie neemt ICT als ondersteunende rol een belangrijke plaats in.

Aanleiding
Binnen de SSVOZ waren de scholen decentraal georganiseerd. Vanuit het oogpunt van ICT betekende dit dat er verschillende ICT-platformen en middelen aanwezig waren. Zo werd er gewerkt met meerdere Google G-Suite omgevingen voor e-mail en documenten, een Office 365 omgeving voor e-mail en had iedere school haar eigen lokale netwerkomgeving, vertaald naar het type opleiding. Ook het systeembeheer was grotendeels lokaal georganiseerd, waardoor kennis- en informatieoverdracht, mede vanwege de diversiteit, erg ingewikkeld was.

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) wilde hier verandering in brengen en besloot de stap te zetten naar één centrale ICT-omgeving voor alle scholen. Hierbij geldt dat de identiteit van iedere school geborgd moet blijven. Een belangrijk aspect is dat er binnen de scholen van SSVOZ op een moderne manier kwalitatief onderwijs wordt gegeven, gericht op de leerling. Tevens moeten medewerkers en leerlingen veilig, productief en mobiel kunnen werken op basis van de nieuwste onderwijs- en productiviteitstools. Binnen de SSVOZ heeft het starten van de MAVO Zoetermeer opleiding bijgedragen aan de keuze om de ICT-voorziening centraal te gaan moderniseren. Leren en werken waar je wilt, wanneer je wilt en op een device naar keuze. Het proces van centralisatie naar één op Microsoft 365 gebaseerd ICT-platform wordt binnen de SSVOZ stap voor stap gerealiseerd.

Oplossing en voordelen
Als basis is er gestart met het aanmaken van één nieuwe centrale Office 365 SSVOZ tenant, zodat er in de toekomst op een eenvoudige manier school-overstijgend veilig kan worden gecommuniceerd en kan worden samengewerkt door diverse groepen. Onderdeel van de extra veiligheid is de toevoeging van Microsoft Advanced Threat Protection (ATP). De volgende stap was het migreren van de e-mail en documenten uit de twee Google G-Suite omgevingen naar één centrale e-mail- en documentomgeving binnen Office 365. Met deze stap hebben we het gebruik van e-mail gestandaardiseerd en kunnen medewerkers, docenten en leerlingen van de scholen op basis van hun Microsoft account efficiënt communiceren, doordat zij nu allemaal in dezelfde digitale werkomgeving zitten.

Windows 10 AutoPilot en Microsoft Intune
Hierna is begonnen met het bepalen van de inrichting van de nieuwe Windows 10 laptops voor de medewerkers en leerlingen van de MAVO Zoetermeer opleiding. Deze moesten o.a. voorzien worden van Microsoft Office Pro Plus. Het provisionen van de nieuwe inrichting verliep via Windows 10 AutoPilot. Tevens zijn de apparaat- en applicatie instellingen mee geconfigureerd en worden deze beheerd door middel van Microsoft Intune. Door deze stap te zetten, is het beheer en onderhoud sterk vereenvoudigd en centraal gemaakt, waardoor de onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende systeembeheerders toeneemt.

Training en adoptie
SPEYK verzorgt de Microsoft 365 gebruikerstrainingen, zodat de medewerkers van de MAVO Zoetermeer opleiding goed geschoold aan de slag kunnen met de nieuwe moderne werkomgeving. Bij de livegang zijn de consultants van SPEYK aanwezig om de ingebruikname van de nieuwe laptop in de nieuwe omgeving in goede banen te leiden. Tevens vervult SPEYK het 2e en 3e lijn support, zodat SSVOZ snel wordt geholpen bij vragen.

0
0
0
0
0