Voorstellen
ReflexSystems biedt automatiseringsoplossingen voor vrijwel alle branches in de foodindustrie. Wie met de systemen van ReflexSystems werkt, ervaart direct hun motto ‘Easy. For sure.’ Het uitgangspunt is dat iedereen met deze systemen moet kunnen werken. Gebruiksvriendelijkheid zit in hun roots. Aan de foodindustrie worden intelligente automatiseringsoplossingen geboden waaronder Reflex 3000, een zeer uitgebreid softwarepakket voor alle bedrijfsprocessen en het registratiesysteem Flex 3000. Beide systemen zijn uiterst gebruiksvriendelijk dankzij een scherpe toespitsing op de praktijk en worden in eigen huis vervaardigd.

Aanleiding
De interne automatisering bij ReflexSystems draaide op een fysieke server omgeving met als gevolg een verhoogd risico van de continuïteit van onder andere de internet bestel omgeving. Een stabiele bestelomgeving is absolute noodzaak voor de 120 klanten die hier gebruik van maken. Met de ABC (advies – bouw – continuïteit) methodiek voor het MKB, kon SPEYK volledig voldoen aan de gestelde wensen en eisen vanuit ReflexSystems. Met een team van meer dan 35 medewerkers, verschillende specialismen en persoonlijkheden zorgt SPEYK voor een stabiele en betrouwbare omgeving voor ReflexSystems om in te werken. Heldere en duidelijke afspraken zijn vastgelegd in een Service Level Agreement.

 

Oplossing
Na een gedegen inventarisatie van de complete ICT omgeving, is een ontwerp uitgewerkt van de gewenste nieuwe werkomgeving voor ReflexSystems. Mede aan de hand daarvan heeft SPEYK kunnen bepalen welke onderdelen uitgefaseerd of gevirtualiseerd konden worden en is er een nieuwe ICT infrastructuur gerealiseerd. Om een hoge beschikbaarheid en continuïteit voor de internet bestelomgeving te kunnen waarborgen, is deze geplaatst in het datacenter van onze partner BIT in Ede. De BIT-datacenters zijn gebaseerd op de laatste stand van de techniek en voldoen aan de hoogst mogelijke standaarden op het gebied van beveiliging en betrouwbaarheid. Daarnaast zorgt de SPEYK Backup+ dienst voor een continue betrouwbare en veilige dataopslag. Na het opleveren van dit succesvolle project zijn ReflexSystems en SPEYK een samenwerkingsverband aangegaan. Samen bieden zij ICT diensten aan in de foodsector onder de naam ReflexICT.

Gekozen oplossingen

  • Infrastructuur beheer
  • Backup as a service
  • Werkplek Online
  • Connectivity & Voice
0
0
0
0
0