Wie is Rijnstad?
Rijnstad een maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving. Ze draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. Dit doet zij door mensen te versterken in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en aan te spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Rijnstad biedt dienstverlening op maat en dicht bij de mensen en heeft daarbij een preventieve functie en curatieve functie in de eerste lijn. Haar dienstverlening is bij voorkeur degelijk en beproefd, met daarnaast aandacht voor innovatie en ontwikkeling.

De aanleiding..
Door de ontwikkelingen op technologisch gebied en de verandering in gedrag van mensen (o.a. werkplekonafhankelijk werken), ontstond bij Rijnstad de behoefte om mobiel werken eenvoudiger te kunnen faciliteren. Ook het verbeteren van de communicatie tussen mobiele medewerkers vroeg om het herzien van de ICT omgeving. Zij had behoefte aan een sparringpartner die Rijnstad zou kunnen helpen mee te groeien met de veranderende maatschappij en nieuw beschikbare technieken.

ICT roadmap, de stip aan de horizon
Rijnstad besloot een strategisch partnerschap aan te gaan met SPEYK uit Veenendaal, zodat zij op het gebied van technologie (ICT) kan vertrouwen op maximale ondersteuning in advies, bouw en de continuïteit van haar organisatie. Dit verzorgt SPEYK voor Rijnstad op organisatorisch, functioneel en technisch vlak.

Uitgangspunt van deze mooie samenwerking was en is een ICT roadmap. Dit zorgt voor een stip op de horizon. Ook geeft een roadmap inzicht in de te nemen stappen en bijbehorende planning. Maar ze is ook dynamisch en wordt gaandeweg aangepast door nieuwe inzichten/technieken/wensen. Zo groeit Rijnstad mee met interne en externe veranderingen en blijft zij bij.

Door middel van een technische 0-meting en brainstormsessie is de ICT roadmap opgesteld voor Rijnstad. Het eerste punt was de modernisering van de infrastructuur. Dit bood direct aansluiting en antwoord op haar behoefte: Het verbeteren en vereenvoudigen van het mobiel werken en communiceren.

Beheren anno nu: samenwerken!
Bij een partnerschap op ICT gebied hoort ook het meedenken en ontzorgen qua beheer. Rijnstad heeft op advies van SPEYK gekozen voor All in Beheer & Support.
Dit betekent dat zij nog steeds ‘eigen’ ICT-ers in dienst heeft voor het werkplekbeheer. Zij kiest hier ook bewust voor. Deze personen gebruiken de beheertools en het eenvoudige, maar daadkrachtige ticketing en monitoring systeem van SPEYK. De issues/tickets kunnen naar eigen inzicht zelf worden opgepakt, maar bij complexe tijdrovende issues, onderbezetting door vakantie/ziekte etc. kan het beheer door middel van één druk op de knop overgezet worden door SPEYK. Zij bepaalt zelf voor welke periode dit is. Zo is Rijnstad altijd zeker van continuïteit in het beheer van haar organisatie.

Eigen ICT management met advies van SPEYK
Het ICT management team van Rijnstad laat zich bewust voeden en adviseren door een vast aangestelde Business Consultant van SPEYK, onze collega Remco Bouwmeister. Zij maakt zo gebruik van de jarenlange ervaring in de ICT, de altijd up-to-date kennis en kunde (certificeringen & trends) en de inbreng van een extern persoon, die vaak heel verfrissend en effectief is. Samen weet en doe je meer.

Toekomstbestendig platform
Rijnstad migreert naar Office 365, waardoor zij de volgende stap maakt in het plaats-, tijd-, plek- en device- onafhankelijk werken. Het werken anno nu. Prettiger samenwerken en communiceren. Processen beter stroomlijnen en eenvoudiger maken. Uiteindelijk productiever en efficiënter werken. Daar profiteren de maatschappij en medewerkers van Rijnstad van. Blije gezichten. Dat is het doel van zowel Rijnstad als SPEYK.

0
0
0
0
0