“ICT is van cruciaal belang voor ons onderwijs. Daarmee faciliteren we modern en studentgericht onderwijs. Continuïteit en betrouwbaarheid zijn daar sleutelwoorden bij. SPEYK voorziet hierin door een partnership van vertrouwen en ambitie voor het beste onderwijs.”

Emile ter Horst, Hoofd Stafdienst Onderwijs & Innovatie (ICT/IM)

Voorstellen
ROC Rivor is het Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) in Rivierenland, voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Voor ROC Rivor staan persoonlijke aandacht, begeleiding, samenwerking en vertrouwen met partners in de regio centraal. Innoveren en ondernemen worden niet uit de weg gegaan. Alle inspanningen zijn gericht op de ontwikkeling en ambities van studenten, medewerkers, ondernemers en andere regionale stakeholders. Het aanbieden van opleidingen aan studenten is de hoofdtaak.

Aanleiding
ICT dient 100% ondersteunend en servicegericht te zijn. De leerling staat centraal. ROC Rivor was op zoek naar een end-to-end ICT dienstverlener die het netwerk-, server- en werkplekbeheer en monitoring kan verzorgen. SPEYK kan deze dienst volledig invullen, waardoor de ICT medewerker meer dienstverlenend kan zijn naar de eindgebruiker. Belangrijk in het partnership is het gezamenlijk voorkomen en oplossen van problemen bij calamiteiten, zodat er een betrouwbare ICT omgeving gecreëerd wordt. Door gestandaardiseerd en deels geautomatiseerd invullen van het beheer en monitoring, voorziet de omgeving in de huidige en toekomstige werkbehoeften.

Oplossing
Nadat de monitoring- en beheersoftware binnen de ICT omgeving door SPEYK was ingericht, zijn de ICT medewerkers getraind in het gebruik van deze monitoring- en beheersoftware. Aansluitend is het ticketing systeem ingericht naar de wensen en behoeften van ROC Rivor en zijn dezelfde ICT medewerkers getraind in het gebruik van het ticketing systeem. De monitoring wordt 24×7 geautomatiseerd uitgevoerd door middel van de SPEYK diensten Serverbeheer, Werkplekbeheer en Netwerkbeheer, waarbij op de achtergrond potentiële problemen tijdig worden gesignaleerd en, indien nodig, in overleg worden verholpen. Dit kan door zowel de ICT medewerker van ROC Rivor, als door de medewerker van SPEYK worden uitgevoerd. Nauwe onderlinge samenwerking en communicatie vindt hier plaats door de jarenlange relatie die reeds aanwezig is en het kennen van elkaars DNA.

“Door de goede domeinkennis (onderwijs), technische expertise en goede prijs-prestatie verhouding hebben we in SPEYK een hele goede match gevonden. Zeker als we daar de professionele infrastructurele projectenuitvoer bij optellen die ons in een korte tijd heel erg heeft geholpen tot de 4e beste MBO van Nederland!” – Emile ter Horst

Gekozen oplossingen

  • Werkplek beheer
  • Server beheer
0
0
0
0
0