Door middel van DigiPlein365 hebben wij minder zorgen om ICT en kunnen wij ons meer focussen op ons onderwijs.”

Rijnlands Lyceum

Even voorstellen
De Stichting Het Rijnlands Lyceum biedt basis- en voortgezet onderwijs op algemene grondslag in de regio Leiden en Den Haag. Het Rijnlands Lyceum is in 1936 opgericht door een aantal Leidse hoogleraren die het bestaande onderwijsaanbod wilden verbeteren. Anno 2019 is het uitgegroeid tot een schoolorganisatie bestaande uit zes scholen en een bestuurskantoor. Zij bieden aan meer dan 7.000 leerlingen basis- en voortgezet onderwijs. Dit wordt gerealiseerd door meer dan 1.050 medewerkers bij Stichting Het Rijnlands Lyceum.

Aanleiding
Rijnlands Lyceum Sassenheim stond op het punt gebruik te gaan maken van de Elektronische Leer Omgeving (ELO) van Somtoday (Topicus). Echter waren er een aantal functionaliteiten rondom samenwerken niet aanwezig binnen de ELO van Somtoday, welke wel noodzakelijk zijn voor Rijnlands Lyceum Sassenheim. Hiervoor heeft Somtoday, partner van SPEYK, contact opgenomen met SPEYK om te kijken of Office 365 hier een rol in kon spelen. Na onderzoek en gesprekken met de stichting bleek dat dit zeker het geval was. SPEYK ging een selectieprocedure in om de juiste ICT-partij voor Het Rijnlands te zijn. Naast het onderwijsdoel leren bij de locatie in Sassenheim, waren er nog meer wensen en eisen rondom de inzet van Office 365. Hierdoor heeft Stichting Rijnlands Lyceum besloten om Office 365 over alle locaties te laten implementeren. Hiervoor zochten zij de juiste ICT-leverancier.

 

Oplossing
Na een selectieprocedure heeft Stichting Het Rijnlands Lyceum gekozen voor SPEYK. Het doel was om te voorzien in het opzetten van een Digitale Leer- Werkomgeving inclusief een social intranet binnen Office 365 gericht op de stafmedewerkers, docenten en de medewerkers binnen de scholen. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst ook leerlingen toegang krijgen tot de Digitale Leer- Werkomgeving.

Als eerste is er gestart met het uitvoeren van een Requirements Analyse om de behoefte van Het Rijnlands te bepalen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit wordt gedaan door middel een kaartspel met veelvoorkomende thema’s. Op basis van onderwijsscenario’s en de thema’s wordt er gekeken welke behoeftes er zijn op de scholen. De uitkomst van de Requirements Analyse is de basis geweest voor het uitrollen van DigiPlein365, de werk- en leeromgeving voor het onderwijs en gebaseerd op Office 365. Iedere school van Het Rijnlands krijgt haar eigen DigiPlein365 omgeving met eigen look-and-feel evenals functionaliteiten. De­­ eerste twee scholen, namelijk de vestigingen Oegstgeest en Sassenheim zijn inmiddels live en aan de andere scholen wordt op dit moment gewerkt.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim gaat tevens na de zomervakantie van 2019 het Ouderportaal op basis van DigiPlein365 in gebruik nemen met als doel een verbetering te realiseren in de communicatie tussen de school en de ouders.

0
0
0
0
0