Voorstellen
Het Varendonck College is een optimistische school. Zij gelooft in haar leerlingen en medewerkers, maar ook in hun mogelijkheden de wereld beter te maken. Zo stimuleert zij iedere leerling om verantwoordelijk te zijn voor de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van anderen te ondersteunen. In een veilige en persoonlijke schoolomgeving en met een individuele leerroute. Daar wordt iedere dag aan gewerkt. Het Varendonck College biedt plaats aan elk talent en geeft uitzicht op een prachtige toekomst voor elke leerling. Het Varendonck College brengt de wereld dichtbij.

Aanleiding
Binnen het Varendonck College ontstond de wens om meer mobiel te gaan (samen)werken in een omgeving die altijd up-to-date is. Tevens bestond de behoefte om documenten vanuit huis, of een andere locatie dan school, eenvoudiger te kunnen raadplegen, op te slaan en te delen met collega’s. De nieuwe werkplek moet ervoor zorgen dat de medewerker eenvoudig in teams, maar ook individueel kan werken met documenten, informatie en persoonlijke applicaties. Bovenal moet deze werkplek de start van de dag worden van waaruit de medewerker op basis van overzicht en eenvoud productief kan werken. Om bovengenoemde behoeften in te vullen, heeft het Varendonck College gekozen voor DigiPlein365.

Oplossing
Nadat de Requirements Analyse was afgerond en de bijbehorende roadmap was goedgekeurd door het CMT, is gestart met de inrichting van DigiPlein365 als de standaard online werkplek voor medewerkers. Door DigiPlein365 te koppelen aan de lokale IT omgeving, kunnen medewerkers gepersonaliseerd en in teams werken met bestanden, applicaties en informatie. Voorbeelden hiervan zijn het digitaal vergaderen en het gebruik van de teamagenda. Ook de toegang naar Magister is beschikbaar gemaakt binnen DigiPlein365. Om adoptie van de nieuwe werkwijze op basis van DigiPlein365 te stimuleren heeft SPEYK, in samenwerking met het Varendonck College, meerdere vaardigheidstrainingen verzorgd. Ook zijn er diverse handleidingen geschreven zodat de medewerkers, in geval van vragen, hierop terug kunnen vallen. Het resultaat is een tevreden medewerker die minder tijd kwijt is aan allerlei administratieve werkzaamheden. Tijd die hij of zij nu inzet voor het primaire onderwijsproces!

 

Gekozen oplossingen

  • DigiPlein365
  • Microsoft Office 365
  • ADFS 2.0
0
0
0
0
0