Van 26 t/m 30 september 2022 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Slogan is dit jaar ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ Grapjes zijn vaak leuk, maar kunnen ook kwetsend zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen voor een goede sfeer?

Het bereiken van een dergelijke goede sfeer – waarbij iedereen zich ook veilig voelt, zichzelf kan zijn en er als vanzelfsprekend bij hoort – vraagt continue aandacht van scholen en docenten. De Week Tegen Pesten biedt een kans om hier extra aandacht aan te besteden en alvast een positieve toon te zetten voor de rest van het schooljaar. De eerste weken na de zomervakantie vormen een belangrijke periode in het proces van groepsvorming en zijn doorslaggevend voor hoe leerlingen de rest van het jaar met elkaar omgaan.

Gratis (les)materiaal

Voor scholen en leraren is inspiratie, informatie en gratis (les)materiaal beschikbaar om met leerlingen aan de slag te gaan. Het (les)materiaal is te vinden op de website van de Week Tegen Pesten. Ook kan jouw school meedoen aan activiteiten die rond deze week worden georganiseerd en/of zelf activiteiten organiseren.

Aandacht voor emoties in Microsoft 365!

Gelukkig is er ook bij de grote technologie bedrijven steeds meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Er zit al een tool in jouw Microsoft 365 omgeving die leerlingen kan laten reflecteren op hun emoties: Microsoft Reflect.

Door middel van emoticons kan de drempel lager zijn om te delen hoe je je werkelijk voelt, waardoor negatieve gevoelens door bijvoorbeeld pestgedrag eerder naar voren kunnen komen. Docenten hebben inzage in hoe leerlingen zich door de tijd heen voelen. Wanneer een leerling emoticons kiest die aantonen dat hij/zij zich niet goed voelt, kan hierop geanticipeerd worden. 

Waardevolle feedback en gehoord worden

Help leerlingen hun emoties te herkennen en hen regelmatig de gelegenheid te bieden om te delen hoe ze zich voelen. Zo zullen zij zich gehoord voelen. Reflect helpt daarbij ook de emotionele woordenschat van leerlingen te verbreden en empathie voor hun leeftijdsgenoten te vergroten, terwijl het ook waardevolle feedback geeft aan docenten voor meer positiviteit in de klas.

Waar vind ik Microsoft Reflect?

De volgende stappen kun je nemen om een vraag toe te voegen via Microsoft Reflect.

1. Ga naar Microsoft Teams en klik in een Team bij Posts op ‘Nieuw gesprek’.

2. Klik vervolgens op de drie puntjes om Reflect toe te voegen.

Situaties waarin je Reflect kunt toepassen:

  • De sfeer in de klas meten, maar zeker ook op individueel niveau
  • Reflectie op de lesactiviteiten, maar ook op hoe leerlingen zich in de groep voelen (pesten, buitensluiten)
  • Peer feedback als onderdeel van formatief handelen.

Bron: VO-raad

Ik heb een vraag of opmerking!

Geschreven door: 

Jessica Blijleven

Teamlead Marketing

 

0
0
0
0
0