"Het beste blended onderwijs vandaag én morgen"

In mijn blogs deel ik actuele thema’s, kennis en info met je die ik vanuit mijn rol bij SPEYK als Strategisch Onderwijs Consultant tegenkom en waar jij als Docent, ICT coordinator, Bestuurder of Schoolleider je voordeel mee kunt doen.

Als vader van twee puberkinderen maak ik het onderwijs heel anders mee, dan destijds als leerling en later zelf als docent. Er is veel veranderd. Waarom mijn kinderen onderwijs krijgen begrijp ik (gelukkig) nog wel. Dat is hetzelfde gebleven. Ook zie, hoor en lees ik dat leraren heel hard werken en ook nog steeds vanuit diezelfde passie werken: Het beste onderwijs bieden voor ieder kind.

Hoe en wanneer mijn kinderen onderwijs volgen is voor mij soms een raadsel. Ook blijf ik geluiden horen dat het aangeboden onderwijs niet persoonlijk/van deze tijd is en dat het ongestructureerd lijkt. Er is veel (systemen,apps, leermiddelen) en daardoor ontbreekt het overzicht vaak.

Worden mijn kinderen zo goed mogelijk klaargestoomd voor de ‘grote mensen wereld’?
Zijn zij klaar voor een leven lang leren, waar technologie steeds meer de boventoon voert?
Waar gaat deze reis naartoe en hoe bereiden we ze zo goed mogelijk voor? Hoe ziet dit onderwijs eruit?
Welke rol heeft een docent hierin? En de schoolleiding?
Wat is de reis naar het beste onderwijs vandaag?

De toekomst van het onderwijs

Mariëtte de Haan, hoogleraar pedagogiek aan Universiteit Utrecht schets drie scenario’s over de toekomst van het onderwijs.  

1. Allereerst de samenleving van de digitale nomaden, zonder formeel onderwijs, waarbij digitale technologie zich losmaakt van het onderwijs en haar eigen onderricht organiseert.

2. Daarnaast de samenleving van het superdashboard, waarbij de controle bij ontwikkelaars ligt, het onderwijs re-actief is en digitale geletterdheid cruciaal. 

3. Tot slot de samenleving van publieke regie, waarbij het onderwijs en publieke instituties de centrale plek vormen voor het opnieuw doordenken van nieuwe samenlevingsvormen en de rol van technologie daarin.

De Haan: “Ik pleit voor het scenario van de publieke regie. Daar ligt onze uitdaging.”    

Het scenario van de publieke regie vraagt en verdient onze aandacht, omdat onderwijs in wezen een open, niet-deterministisch en recursief systeem is, dat gaat over betekenisgeving. Leren gaat natuurlijkerwijs gepaard met ongeplande interventies. Slechts een klein deel van het onderwijs kun je automatiseren. Bovendien, de leraar moet het eens zijn met de keuzes die het adaptieve systeem maakt.” Dat brengt De Haan tot twee kernvragen: 

Hoe verandert de technologie het leren en onderwijzen?

Waar kan technologie het onderwijs helemaal overnemen en waar juist niet?

Een generatie van digitale nomaden

Wanneer ik kijk naar mijn puberkinderen hoor ik vooral de wens om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen leren en werken. Ook schat ik in dat ze als ze een werkzaam leven hebben een digitale nomade kunnen worden. Een ‘digital nomad’ is iemand die locatie onafhankelijk werkt op het internet. Ze leven al reizend over de wereld. Gelijk aan hoe nomaden dat ver in onze geschiedenis deden op zoek naar voedsel, maar dan in het digitale tijdperk.

Het woord ‘digitaal’ maakt dan ook dat een digital nomad veelal rondreist met een eigen online onderneming waarmee hij of zij geld verdient vanachter de laptop. Waar technologie dus deze manier van werken en leven faciliteert. Dit kan dus letterlijk werkend vanaf het strand zijn, maar ook een koffiezaakje om de hoek. Overigens doe ik dit zelf ook steeds vaker.

Stel jezelf eens de vraag..

Welke effect heeft deze trend op de huidige manier van lesgeven en de lesstof? Hoe nemen we onze kinderen mee om goed te kunnen kiezen wat bij hen past? Hoe bereid je hen voor met kennis over technologie? Hoe gaan ze leren en werken vormgeven? Wat hebben ze hiervoor nodig? Als je geen nomadebloed in je hebt zitten, wat doe je dan? En zo kan je naar aanleiding van dit gegeven nog veel meer vragen stellen. Belangrijk voor scholen en bedrijven om over na te denken en te bespreken.

Zelfsturing op eigen waarden

De Haan noemt drie kernpunten uit het rapport: ”Allereerst is het belangrijk dat de onderwijssector een eigen visie ontwikkelt op de rol van technologie, en daarop stuurt. Daarnaast moet het onderwijs een nieuw model van professioneel handelen creëren, waarbij de leraar handelend optreedt in interactie met de technologie.

Tot slot is de ontwikkeling van een systeemvisie nodig met vertegenwoordiging van alle partijen – ontwerpers, uitgevers, sectorvertegenwoordigers, onderwijsleiders, en leerkrachten. Met een nieuwe vorm van samen werken en denken, waarbij het onderwijs een stem heeft in alle fasen van het proces. Zo stuurt het onderwijs zelf op eigen waarden. 

Wie ben ik?

Ik ben Greg en werkzaam bij SPEYK als Strategisch Onderwijs Consultant. Mijn kennis ligt zowel in het onderwijskundige als het technologische vlak. Mijn rol is de brug zijn tussen het beste onderwijs faciliteren voor ieder kind en het gericht inzetten van technologie inclusief het werken aan digitale vaardigheden. Ik weet wat er van scholen verwacht wordt, maar ook van het onderwijs en docenten. Ik heb zelf jarenlang lesgegeven aan leerlingen en ‘snap’ de wereld waarin zij leven, leren en werken.

Samen werken aan het beste blended onderwijs voor jou!

Samen met mijn collega’s bij SPEYK signaleer ik met besturen, bedrijfsvoering en scholen de kansen en bedreigingen bij het vormgeven van blended onderwijs in combinatie met lesgeven in de praktijk (de beste beleving creëren). Samen met mijn onderwijsteam ondersteunen we scholen met haar digitale uitdagingen. Van het signaleren/adviseren tot aan het daadwerkelijk implementeren en begeleiden van de organisatie met technologie (adviseren en bouwen) en digitale adoptie (vaardigheden en beleven).

Samen werken we toe naar de beste digitale beleving voor ieder kind. Dit gaat bijdragen aan het realiseren van het beste blended onderwijs. Vandaag én morgen!

Houd onze blogs in de gaten en volg ons op Linkedin. Binnenkort deel ik mijn visie op superdashboards en publieke regie.

Geschreven door: 

Greg Priem
Strategisch Onderwijs Consultant en Blended Onderwijs Specialist

g.priem@speyk.nl
06 – 40 23 67 94

 

Laatste blogs

0
0
0
0
0