NORMENKADER | NIETS DOEN IS GEEN OPTIE!

SAMEN REGIE EN GRIP OP HET NORMENKADER 

Het normenkader IBP FO is essentieel om samen te groeien naar een digitaal veilige schoolorganisatie. Niets doen is geen optie. Naast alle werkzaamheden die je al hebt liggen kan het normenkader aanvoelen als een grote opgave. De implementatie heeft namelijk impact op de gehele organisatie. Elke afdeling, elke individu zal hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Dat houdt in dat de implementatie van het normenkader de nodige tijd en aandacht vraagt. 

SPEYK NEEMT JOU STAP VOOR STAP MEE IN DIT PROCES
Informatiebeveiliging en Privacy zit in ons DNA. Al jarenlang worden onze diensten en werkwijze getoetst aan de Europese normen rondom Informatiebeveiliging en Privacy. Daarmee voldoen we aan de eisen die gesteld worden binnen het normenkader en zijn we direct in staat jou te helpen. 

Jouw focus op het facililteren van goed onderwijs, onze focus om jou stap voor stap te begeleiden naar de gestelde normen in 2027. Klinkt als een goede match!

27 MAART | NORMENKADER WEBINAR

Wil je horen en zien hoe je domein 10 oftewel Identity and Access Management praktisch toepast? Sluit dan aan bij het live webinar op 27 maart, dat we samen met Tools4ever hosten. In een klein uurtje nemen we je mee in het proces en laten we 1 van de mogelijkheden in een demo-omgeving zien.

Transitiemanagers

STAP VOOR STAP EEN STAPJE VERDER

Bij SPEYK staan we in de startblokken om jou te helpen met de stappen die nodig zijn om de basis op te orde te krijgen, te behouden en dit verder te optimaliseren. Maar hoe ziet dit er dan uit? Onderstaand stappenplan geeft jou direct inzicht in de stappen die we doorlopen. 

Het normenkader nemen wij serieus. ‘Even iets implementeren en door’ is niet de strategie die wij hanteren. Je kunt erop vertrouwen dat onze experts over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om dit traject succesvol te doorlopen. 

STAP 1: INZICHT
Om te weten waar je als school staat, starten we met de Normenkaderscan IB. Deze scan brengt per norm in kaart wat het volwassenheidsniveau is en welke maatregelen al ingevoerd zijn. NB: zodra het Privacy aspect binnen het normenkader bekend is zullen we dit uiteraard toevoegen aan de meting. 

STAP 2: OVERZICHT & ROADMAP
De uitkomsten van de scan worden weergegeven in een overzichtelijk dashboard. Deze resultaten vormen de basis van de roadmap (acties, prio’s en tijdlijn) en het dashboard (voortgang en resultaten route 2027).

STAP 3: VERNIEUWEN
Aan de slag! Onze transitiemanager neemt jou aan de hand mee in de te nemen stappen. Zodra de basis op orde is maken we samen plannen om te vernieuwen en te verbeteren. Dit kan op basis van een wekelijkse of maandelijkse ondersteuning vanuit SPEYK. Zo groeien we in een gezond tempo naar de basiseisen toe die in 2027 van kracht zijn. 

JOUW VRAAGBAAK | ONZE TRANSITIEMANAGERS

Verandering kost tijd en vraagt om een juiste aanpak. Onze Transitiemanagers zijn jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs en zijn daarom expert op het gebied van vraagstukken in het onderwijs waar verandering of modernisering nodig is zoals bijvoorbeeld bij het normenkader. Ze hebben de kennis om op strategisch niveau mee te denken met het management en zorgen ervoor dat er voortgang blijft om samen de gestelde doelen te realiseren. Ze zijn daarnaast volledig op de hoogte van alle ins en outs omtrent het normenkader.

Samen op weg; maak gebruik van externe denk- en slagkracht. Dit geeft jou rust, overzicht en vertrouwen! Maak kennis met onze Transitiemanagers 

RELEVANTE INFORMATIE RONDOM
NORMENKADER IBP FO

Het normenkader is een set van normen dat beschrijft of je een bepaald thema of onderwerp op de juiste manier beheerst. Het is hierbij belangrijk dat de mate van beheersing objectief getoetst kan worden.

WANNEER MOET IK HIERAAN VOLDOEN?
Het normenkader bestaat uit 69 normen verdeeld over 15 domeinen waarvoor maatregelen genomen moeten worden om de beveiliging van informatie en privacy te waarborgen. Denk aan maatregelen voor het in dienst nemen van nieuwe medewerkers, vertrouwelijke informatie van leerlingen maar ook maatregelen voor het beschermen van de toegang tot het netwerk. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt het voor schoolbesturen verplicht om in het jaarverslag aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy (IBP).

Het normenkader wordt geleverd met een toetsingskader. Dit is de baseline waaraan je als onderwijsinstelling minimaal moet voldoen. En ook al ligt die deadline pas in 2027, het is belangrijk om vandaag al de nodige stappen te zetten.

PODCASTREEKS
Benieuwd hoe te beginnen? Luister eens naar onze podcastreeks over het normenkader!

DUIDELIJKHEID MET EEN GRATIS STARTGESPREK

Zoals de titel al zegt: niets doen is geen optie. Veranderen kost tijd, geef daarom jouw schoolorganisatie de tijd om aan de gestelde normen te voldoen. Dat kan, al is het wel noodzakelijk om nu te starten.
Onze experts gaan je helpen en blijven je begeleiden. Ben jij klaar om te starten of wil je vrijblijvend meer informatie?
Het startgesprek geeft je een beeld van de dienst, waarna jij bepaalt of je samen met ons de uitdaging aan gaat. Wij zijn er in ieder geval klaar voor!