NIS2 | WAT BETEKENT DIT VOOR JOUW ORGANISATIE?

SAMEN REGIE EN GRIP OP NIS2

Het beschermen van informatie is tegenwoordig één van de belangrijkste taken van iedere organisatie. Denk hierbij aan bedrijfskritische data maar ook aan informatie met betrekking tot persoonsgegevens van medewerkers en klanten. Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat in toenemende mate de veiligheid van deze data onder druk komt te liggen. De Europese Unie heeft mede door deze ontwikkelingen gewerkt aan de Network and Information Security (NIS2) directive. Doel van deze richtlijn is om de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten te verbeteren, waarbij er vooral gekeken wordt naar risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen.

In vergelijking met de oude NIS-richtlijn is NIS2 op veel meer organisaties van toepassing, die bovendien moeten voldoen aan een langere lijst met beveiligingseisen. Heb jij al gekeken aan welke eisen jouw organisatie moet voldoen?

WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN ORGANISATIE?
Het is belangrijk om te onderzoeken of de NIS2-richtlijn voor jouw organisatie van toepassing is. Indien ja, dan is het noodzakelijk je voor te bereiden op je zorgplicht door nu al de nodige maatregelen te treffen. SPEYK helpt je hier graag bij!

Transitiemanagers

ONZE DIENSTVERLENING VOOR JOU

Informatiebeveiliging en Privacy zit in ons DNA. Al jarenlang worden onze diensten en werkwijze getoetst aan de Europese normen rondom Informatiebeveiliging en Privacy. Daarmee voldoen we aan de eisen die gesteld worden binnen de NIS2-richtlijn en zijn we direct in staat jou te helpen.

SPEYK | Regie op NIS2 bestaat uit drie componenten, te weten:

STAP 1: INZICHT, ONBOARDING EN NIS2-SCAN
Om te weten waar jouw organisatie staat, starten we met de NIS2-scan. Hiervoor gebruiken wij een online tool, dat is inbegrepen in de dienst, waarin de gehele NIS2-richtlijn is opgenomen. Samen met medewerkers van de organisatie brengen we richtlijn in kaart wat het volwassenheidsniveau is en welke maatregelen al ingevoerd zijn.

STAP 2: OVERZICHT & ROADMAP
De uitkomsten van de scan worden weergegeven in een overzichtelijk dashboard. Deze resultaten vormen de basis van de roadmap (acties, prioriteiten en tijdlijn). Gedurende de implementatie van de richtlijnen wordt de voortgang op de route naar 2024 in het dashboard inzichtelijk gemaakt.

STAP 3: VERNIEUWEN, MAANDELIJKSE ONDERSTEUNING
Aan de slag! Onze transitiemanager neemt jou aan de hand mee in de te nemen stappen. Zodra de basis op orde is maken we samen plannen om te vernieuwen en te verbeteren. Dit kan op basis van een wekelijkse of maandelijkse ondersteuning vanuit SPEYK. Zo groeien we in een gezond tempo naar de basiseisen toe die eind 2024 van kracht zijn. 

JOUW VRAAGBAAK | ONZE TRANSITIEMANAGERS

Verandering kost tijd en vraagt om een juiste aanpak. Onze Transitiemanagers zijn jarenlang werkzaam geweest op het snijvlak van business en IT en zijn daarom expert op het gebied van vraagstukken waar verandering of modernisering nodig is zoals bijvoorbeeld bij de NIS2-richtlijn. Ze hebben de kennis om op strategisch niveau mee te denken met het management en zorgen ervoor dat er voortgang blijft om samen de gestelde doelen te realiseren. Ze zijn daarnaast volledig op de hoogte van alle ins en outs rondom informatiebeveiliging.

Samen op weg; maak gebruik van externe denk- en slagkracht. Dit geeft jou rust, overzicht en vertrouwen! Maak kennis met onze Transitiemanagers 

DE KLOKT TIKT, KOM NU IN ACTIE!

NIS2 is een set richtlijnen dat beschrijft of je een bepaald thema of onderwerp op de juiste manier beheerst. Het is hierbij belangrijk dat de mate van beheersing objectief getoetst kan worden. Het betreft maatregelen waarmee informatiebeveiliging en privacy geborgd worden. Denk aan maatregelen voor het in dienst nemen van nieuwe medewerkers, het beschermen van vertrouwelijke informatie van klanten, maar ook maatregelen voor het beschermen van de toegang tot het bedrijfsnetwerk.

De verwachting is dat de NIS2-richtlijn niet meer eind 2024 in de wet geborgd is, maar in 2025. Bedrijven waarvoor NIS2 geldt, moeten dan de eerste stappen hebben gezet.  Voor je het weet is het 2025! Het is dus belangrijk om vandaag al de nodige stappen te zetten.  

PODCAST NIS2 RICHTLIJN

De klok telt onverbiddelijk door. Daarom hebben Han en Olaf een podcast opgenomen waarom je juist nu stappen moet zetten. Maar daar blijft het niet bij. In nog geen 20 minuten leggen ze uit wat je nu al kunt doen om de informatiebeveiliging binnen jouw bedrijf te verbeteren.

Luister de podcast hieronder of lees meer over NIS2.

 

Podcast NIS2 - regie en grip op NIS2 - begin nu

DUIDELIJKHEID MET EEN GRATIS STARTGESPREK

Is de NIS2-richtlijn voor jouw organisatie van toepassing? Dan is niets doen is geen optie. Veranderen kost tijd, geef daarom jouw organisatie de tijd om aan de gestelde normen te voldoen. Dat kan, al is het wel noodzakelijk om nu te starten. Onze experts gaan je helpen en blijven je begeleiden. Ben jij klaar om te starten of wil je vrijblijvend meer informatie?
Het startgesprek geeft je een beeld van de dienst, waarna jij bepaalt of je samen met ons de uitdaging aan gaat. Wij zijn er in ieder geval klaar voor!