Aan de slag met adoptie diensten
Het juiste fundament voor jouw onderwijstransformatie


Groeien in het aanbod van digitaal onderwijs is top-of-mind in het onderwijs. De investering in Microsoft 365 is slechts een technologisch hulpmiddel, maar natuurlijk wel noodzakelijk. Hoe we ermee omgaan als mensen en wat we ermee doen bepaalt het succes. Ons streven is werkende ICT en blije mensen. Daarom werken wij parallel met:

 • Bouwen en ontwikkelen met ICT op jouw school (technologie)
 • Het begeleiden van OOP, docenten, leerlingen en ouders in het nieuwe werken en leren (gedrag, mensen, adoptie)

Samen maken we de perfecte adoptie-mix

Door de digitalisering verandert er veel in de manier van werken en leren voor medewerkers, docenten, leerlingen én ouders. Informeren, communiceren en samenwerken leunt steeds meer op technologie. En juist die technologie ontwikkelt zicht snel. Het wordt sneller en slimmer. Updates zijn automatisch. Ongekende mogelijkheden en kansen ontstaan.

Maar, beweegt jouw school mee? Adoptie diensten zetten wij in aan de hand van een Adoptie Plan. Hierin staat beschreven hoe wij jou gaan helpen in het traject naast de technologie; mensen leren omgaan met veranderingen en nieuwe ICT. Van bewustwording tot aan het volledig benutten van nieuwe technologie en hier blij van worden.

 

“Jouw succes is ons succes”

Maarten de Boer

Adoptie Manager

 Een stevig fundament met deze adoptie diensten 

Requirements Game

De behoefte van de medewerker centraal 

Als onderdeel van onze adoptie diensten, starten wij altijd met de ‘Requirements Game’. Aan de hand hiervan hebben wij een duidelijk beeld hoe ICT ondersteunend kan zijn in hun werkzaamheden. Dit vormt een goede basis van de juiste hardware, middelen en begeleiding.

De Requirements Game zorgt voor:  

 • Een duidelijk beeld van welke scenario’s gewenst zijn
 • Inzicht in de prioriteiten die medewerkers hebben ten aanzien van de scenario’s in hun werkzaamheden
 • De juiste inrichting van Microsoft 365 in lijn met de behoeften en prioriteit van de medewerkers
 • Hoge gebruikersacceptatie bij in gebruik nemen van de nieuwe digitale werkwijze

Strategische Workshop: Veilig werken in de Cloud

Bedrijfscontinuïteit veilig en gewaarborgd 


Werken in de cloud heeft veel voordelen voor jou als organisatie. Doordat al jouw software in de cloud staat heb je altijd, overal en op elke device toegang. Werken in de cloud zorgt dus voor een flexibiliteit en productiviteit.

Maar hoe veilig is werken in de cloud? Is mijn data wel veilig? Hoe zorg ik voor een goede beveiliging? Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers bewust omgaan met mijn bedrijfsgegevens?

Welke maatregelen moet je als directeur of bestuurder nemen om jouw bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Zowel op technisch als menselijk vlak.
 

In een 1,5 uur durende strategische workshop bespreekt de SPEYK consultant:

 • Wat zijn de voordelen van werken in de cloud voor jouw organisatie?
 • Welke risico’s zijn er?
 • Welke hard- en software heb ik nodig om efficiënt en veilig te werken?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers bewust omgaan met bedrijfsgegevens?
 • Hoe zorg ik dat mijn bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft?
 • Is het in lijn met de wet- en regelgeving?

Persona Scan

Focus op de kenmerken, wensen en behoeften van medewerkers 

ICT heeft als doel: medewerkers in staat stellen beter, sneller en efficiënter digitaal te laten werken. Helaas ligt de focus vaak op technologie. En niet op de kenmerken, wensen en behoeften van medewerkers binnen een functie in jouw organisatie. Dit zorgt voor een lage gebruikersacceptatie omdat het niet aansluit met waar ze daadwerkelijk behoefte aan hebben.

Met de Persona Scan kijken we vanuit de kenmerken en behoeften van medewerkers. Wat hebben zij écht nodig om hun werk en functie beter uit te voeren? Juist door te kijken welke belemmeringen medewerkers vanuit verschillende rollen ervaren krijgen wij een duidelijk beeld welke functionaliteiten en processen zij nodig hebben om hun werk nog beter te doen.

Met de Persona Scan:

 • Heb jij inzicht in wat medewerkers binnen een functie écht nodig hebben om hun werk nog beter te doen
 • Een succesvolle inrichting op basis van gebruikersgemak en behoeften en niet op basis van technologie
 • Heb je inzicht in de kenmerken van het werken binnen een afdeling
 • Hoge gebruiksacceptatie door medewerkers te voorzien in wat zij nodig hebben

 

ICT-Vaardigheidsscan

Maximale halen uit de technologie met de focus op mensen


Aan de hand van een ICT-vaardigheidsscan onderzoeken we bij een aantal keyusers (bestuur, leerkracht en student) binnen jullie onderwijsinstelling welke kennis en vaardigheden ze hebben.

De uitkomst van deze scan geeft een helder beeld in welke fase van de Digitale Transformatie jullie onderwijsinstelling staat. Hierdoor kunnen wij heel gericht de aanpak kiezen die jij op dit moment nodig hebt om transformeren naar Digitale Onderwijs.

Aan de hand van een ICT- vaardigheidsscan krijgen je een goed beeld:

 • Welke ICT kennis en vaardigheden hebben medewerkers?
 • Hoe werken medewerkers op dit moment?
 • Met welke systemen werken ze op dit moment?
 • Op welke wijze geven ze nu digitaal les?

Wij geloven dat de nieuwe technologie pas voor je werkt als jouw medewerkers er ook echt mee gaan werken.