Hoe organiseer je op een goede manier blended onderwijs binnen jouw school? En hoe overtuig je alle betrokkenen op school hiervan? Want blended onderwijs vind je overal! Greg ging met Mariola Gremmen (senior onderzoeker bij het Lectoraat Digitale Didactiek en onderwijskundige bij de Academie voor Industrie en Informatica (AI&Iin gesprek over haar onderzoek naar docentovertuigingen bij onderwijsvernieuwingen rondom digitale didactiek. Zij delen hun kennis en gedachtegangen met jou, zodat jij de informatie die voor jouw school of stichting belangrijk kan zijn mee kunt nemen. 

Door de snelle omschakeling naar een mix van online en fysiek lesgeven was het immers niet altijd een doordacht herontwerp van het onderwijs en was er vooral aandacht voor de inhoud van de lesstof (kwalificatie-functie). Hiermee was er bij het online onderwijs minder aandacht voor de andere twee belangrijke functies van het onderwijs. Zoals Gert Biesta beschrijft: socialisatie en persoonsvorming (subjectivering). Blended onderwijs biedt hierbij mogelijk een uitkomst.

Bij goed ontworpen blended onderwijs is er namelijk juist veel aandacht voor online en fysieke interacties tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Ook is er afwisseling tussen individueel en groepswerk, in een combinatie van synchrone activiteiten (tegelijkertijd) en asynchrone activiteiten (op een zelfgekozen tijdstip). Het ontwerpen van blended onderwijs is dan ook belangrijk speerpunt in het (beroeps)onderwijs de komende tijd. Maar wat zijn de voor en nadelen? Wat vraagt de adoptie van blended onderwijs van docenten? En welke stappen kunnen we zetten om docenten goed te ondersteunen om blended onderwijs te verzorgen? 

Volg het gesprek tussen Greg en Mariola voor een dosis inspiratie. Samen stappen zetten! Voor ieder kind het beste onderwijs vandaag en een eerlijke kans voor morgen.

Voordat we beginnen, dit zijn Mariola Gremmen en Greg Priem.

Mariola Gremmen 

In 2012 rondde Mariola de bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde af en in 2014 de tweejarige Research Master Behavioural Science, beiden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze richtte zich op thema’s rondom leren en de rol van ouders, leerkrachten en klasgenoten hierin. Vervolgens heeft ze binnen vier jaar haar promotieonderzoek over sociale netwerken en schoolmotivatie en -prestaties afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen, met verschillende wetenschappelijke publicaties en presentaties op veel internationale congressen. Na een jaar onderwijsonderzoek rondom internationalisering binnen Erasmus+, startte ze in 2019 bij Avans. Hier vervult ze operationele, beleidsmatige en management rollen, als onderwijskundige en lid van de regiegroep ambitie 2025.

Greg Priem 

Greg heeft 21 jaar ervaring in het onderwijs als docent geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Greg weet wat er op onderwijskundig vlak gaande is en staat te veranderen. Hij heeft lesgegeven aan leerlingen en snapt hun wereld. Samen met zijn collega’s bij SPEYK signaleert Greg met scholen de kansen en bedreigingen bij het vormgeven van online leren in combinatie met lesgeven in de praktijk. Van het signaleren tot aan het daadwerkelijk implementeren en begeleiden van de organisatie.

Deel 1 | Introductie & beleving blended onderwijs

Deel 2 | Dynamisch proces van een onderwijsontwerp

Deel 3 | Welke rol krijgen de leerlingen?

Deel 4 | Blended onderwijs over 5 jaar

Ga het gesprek met ons aan!

Wij praten graag verder met je over sprongen maken met duurzaam blended onderwijs & de inzet van digitale leermiddelen.

Klaar om de sprong te maken?
0
0
1
0
1