“Om te voorkomen dat leerlingen worden geconfronteerd met onwenselijke sites, hebben wij een webfilter laten installeren van Barracuda. Hierin zijn wij geadviseerd door SPEYK. Deze betrouwbare partij is al jaren kind aan huis op het Mondial College.”

Mondial College

Voorstellen
Het Mondial College is de scholengemeenschap in Nijmegen-West waar je letterlijk en figuurlijk kunt groeien. Ze bieden in een geborgen omgeving de mogelijkheden en de middelen om je eigen talenten te ontwikkelen. Het Mondial College wil iedere leerling de kans bieden om zijn of haar talenten te ontplooien. We willen al onze leerlingen kennen en herkennen, bij binnenkomst van de school, bij de les in de klas, en als dat nodig is ook thuis. We zorgen er samen dus voor dat al die leerlingen zich ook gekend voelen: op het Mondial College is iedere leerling een eigen persoon, geen onderwijsnummer.

Nieuwste technieken
Op onze school leer je elke dag iets nieuws. Als school blijven we graag bij de les als het gaat om nieuwe leermiddelen. Daarom werken we ook met iPads, computers en digiborden.
Dit maakt het leren leuk, interactief én gemakkelijker. Online leren is helemaal van deze tijd. Het Mondial College is een moderne school die vooruit kijkt. Zo leren onze leerlingen ook in de toekomst handig gebruik te maken van deze hulpmiddelen. Onze opdracht aan de maatschappij is om individuele leerlingen de mogelijkheid te geven zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Om het optimale uit de leerling te halen is het van belang zoveel mogelijk in te spelen op hun specifieke leerbehoefte. Bovendien is het van belang dat het onderwijs aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij leren onze leerlingen de vaardigheden te trainen die ze nodig hebben om als volwaardig burger te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Het onderwijs moet de leerlingen deze 21st century-skills aanleren. Het gaat hierbij onder meer om: creativiteit, kritisch denken, onderzoekende houding, ICT-wijs, media-wijs en vaardigheden gericht op samenwerken.

Aanleiding
Bij deze ontwikkelingen ziet men steeds vaker de vraag naar gebruik van mobiele apparatuur. Als navolging op het ICT beleid is er een projectplan geschreven voor de invoer van mobiele toegang en het gebruik daarvan binnen het Mondial College. Hierbij moet er beleidsmatig een onderscheid gemaakt worden in:

  • Het netwerkgebruik voor de verschillende gebruikersgroepen voor o.a. lokaal netwerktoegang en Internettoegang.
  • Het verschil in toegang en gebruik van netwerk en internet voor medewerkers, leerlingen en gasten.

De toepassing van tablets en mobiele apparatuur vraagt om een adequaat draadloos netwerk waarbij het beveiligd en beheerd data en internetverkeer gewaarborgd moet zijn. Er moet daarin rekening gehouden worden met de verschillende rechten van toegang en het gebruik van het netwerk en internet van de verschillende gebruikersgroepen.

Oplossing
Vanuit de gedachte dat wij onze leerlingen in een veilige ICT omgeving willen laten werken hebben wij als Mondial College een social media protocol, maar ook de EIC: op school geldt de ‘Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen – leerlingen-‘, zoals vastgesteld door de Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Hierin staat uitgebreid omschreven wat we als school wél en niet acceptabel vinden op het gebied van ICT gebruik. Om te voorkomen dat leerlingen worden geconfronteerd met onwenselijke sites, hebben wij een degelijk webfilter laten installeren van Barracuda. Hierin zijn wij geadviseerd door SPEYK. Deze betrouwbare partij is al jaren kind aan huis op het Mondial College. Met hun jarenlange ervaring en expertise en een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding, is SPEYK verantwoordelijk voor het geavanceerde beheer van de Barracuda, maar bijvoorbeeld ook voor de uitrol en implementatie van het Wireless netwerk t.b.v. het iPad onderwijs. De Barracuda oplossing is ons door hen aangereikt en voldoet uitstekend in een schoolse omgeving.

Met het ICT beleidsplan en de gegeven wensen en eisen van het Mondial College voor een stabiel, veilig en beheerde ICT oplossing waarbij er rekening gehouden wordt met de verschillende gebruikersgroepen welke actief zijn binnen het Mondial College is er gekozen voor Barracuda Webfilter i.c.m. een Cisco wireless netwerk.

6
0
1
0
0