Karen is één van onze adoptie consultants. Een functie die voor ons zo vanzelfsprekend is, maar die bij anderen toch nog wat vragen oproept. In dit artikel legt Karen uit wat ze dagelijks doet en wat het voor haar betekent om een adoptie consultant bij SPEYK te zijn 

DE MENSELIJKE KANT VAN DIGITALE VERANDERING

Karen: “Hallo, ik ben Karen en ik werk bij SPEYK als adoptie consultant.”
Iedereen: “… Eh… als wát? Wat doe je dan precies?” 

De meeste mensen denken bij adoptie als eerste aan het adopteren van kinderen. Logisch ook, want de term adoptie komt van het Engelse ‘adoption’. Deze term wordt ook veel in de ICT-wereld gebruikt. Meestal bij verandertrajecten die direct ingrijpen op het werkproces van mensen binnen een organisatie. Ik zeg altijd: ik houd me bezig met alles wat niet met de technische, maar met de menselijke kant van een digitale verandering te maken heeft. 

Karen Bevers over haar rol als adoptie consultant

MISLUKTE IT-PROJECTEN

Met de technische kant van digitale verandering komt het altijd goed. Daar heb ik bij SPEYK gelukkig hele kundige collega’s voor. Zij zorgen ervoor dat de techniek gewoon werkt. Als de techniek namelijk niet werkt, is een IT-project simpelweg mislukt. Maar een IT-project kan ook mislukken als de mensen er niet mee werken of er maar half mee werken. Dat is zonde! Dan heb je veel tijd, geld en energie besteed aan een technische oplossing waar vervolgens bijna niemand mee uit de voeten kan. Dat is jammer en echt onnodig, want een goed adoptietraject kan dit voorkomen. En dat is waar ik de hoek om kom kijken! 

EEN GOED ADOPTIE-TRAJECT

Een goed adoptietraject bestaat onder andere uit trainingen. Laatst kwam een cursist na een training naar me toe en zei: “Je hebt mij als digibeet toch nog veel kunnen leren. Ik snapte het gewoon! Dat had ik nooit gedacht.” Dat beschouw ik als een heel groot compliment. Na zo’n opmerking ga ik met een grote lach op mijn gezicht naar huis. 

BEGIN BIJ HET BEGIN

Trainingen zijn vaak het sluitstuk van een goed adoptietraject. We noemen het ook wel een begeleidingstraject. Een adoptie consultant begeleidt dus de mensen van organisaties of scholen naar met plezier en de juiste kennis werken in de nieuwe situatie. Het begint allemaal met het gezamenlijk vaststellen van een visie op de indeling en het gebruik van de nieuwe digitale omgeving. Dit doen we met bijvoorbeeld onderstaande vragen:  

  • Waarom gaan we veranderen?
  • Waar gebruiken we de digitale omgeving straks wel voor?
  • Waar gebruiken we de digitale omgeving straks niet voor?
  • Wat organiseren we waar?

Samen definiëren we succesfactoren. Vervolgens deel ik tips en templates op het gebied van communicatie en omgaan met weerstand. Ook vraag ik op verzoek de digitale vaardigheden of behoeften uit. Op basis van de resultaten lever ik adviezen voor de inrichting of trainingen. Zo zorg ik ervoor dat iedereen met de techniek uit de voeten kan.

Dus… Wat doet een adoptie consultant bij SPEYK?  
Alles wat er nodig is om ervoor te zorgen dat mensen makkelijk en met plezier werken met het beschikbare digitale gereedschap! Dat is mijn doel en daar word ik iedere dag weer oprecht blij van. Wil je ook de menselijke kant van ICT bespreken? Maak dan vrijblijvend een afspraak met mij.

 

Karen Bevers
Adoptie consultant

Katja van Well
0
0
0
0
0