Even voorstellen 
Ymor is een IT-dienstverlener uit Utrecht die bedrijven ondersteunt in het verbeteren van de prestaties en de beschikbaarheid van de IT infrastructuur. Kwaliteit van IT is niet te meten in technische indicatoren en is alleen objectief te bewaken en te verbeteren door op de stoel van de eindgebruiker te gaan zitten. Dit is de boodschap die Ymor de top 100 bedrijven van Nederland sinds 2003 meegeeft. De term ketenbewaking moet binnen al deze top 100 bedrijven een begrip worden en sturen op performance en availability moet de standaard zijn voor alle lagen van het management.

Aanleiding
Nieuwe tijden en nieuwe technologieën bieden kansen voor Ymor om tevens een behoorlijke kostenbesparing te realiseren op operationele IT omgeving. Met dit gegeven als vertrekpunt is gekeken naar de mogelijkheid om de huidige interne mail-, wijze van communiceren en de samenwerkingsomgeving te verplaatsen naar de cloud. Eis hierbij was wel dat de medewerker op basis van één inlognaam en wachtwoord in de nieuwe omgeving kon werken.

Het doel
“Verhogen van de kwaliteit van het klantcontact en meer focus kunnen leggen op de kernactiviteiten van Ymor”, geeft Stefan Koppelaar aan. Ook wenst Ymor sneller en eenvoudiger in te kunnen spelen op bestaande en nieuwe marktvragen vanuit haar klanten.

Werken naar een oplossing
Na diverse gesprekken tussen Ymor en SPEYK en een gedegen inventarisatie van de complete ICT omgeving, is een ontwerp uitgewerkt van de gewenste nieuwe werkomgeving voor Ymor. Een werkomgeving die schaalbaar is, eenvoudig in gebruik en goed aansluit bij de wijze waarop de medewerker van Ymor de werkzaamheden optimaal kan uitvoeren. Het Microsoft Office 365 E3 platform is als uitgangspunt genomen om deze doelstellingen te realiseren.

Voordelen
Door te kiezen voor het Microsoft Office 365 E3 platform heeft iedere medewerker van Ymor de mogelijkheid gekregen om het Microsoft Office 2013 Pro Plus programma op maximaal vijf devices te gebruiken. Tevens kunnen medewerkers makkelijker onderling en met klanten communiceren, kennisdelen en samen werken aan documenten. Iedere medewerker heeft nu een eigen mailbox ten grootte van 50Gb en eigen persoonlijke werkruimte van 25Gb tot z’n beschikking. Altijd de beschikking hebben over de nieuwste technologie, waarbij tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden.

De volgende technologieën zijn ingezet:

  • Microsoft Office 365 E3
  • MS Exchange 2013 Server
  • MS SharePoint 2013 Server
  • MS Lync 2013
  • MS WebApps
  • MS Office 2013 Pro Plus
  • Active Directory Federation Service (ADFS)
0
0
0
0
0