De Facet Afname Offline (FAO) is het computerexamensysteem voor het afnemen van examens en toetsen in het VMBO (B/K/G) en in mindere mate HAVO/VWO (kunst + muziek). Ook de bekende rekentoets kan hiermee afgenomen worden. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Veel scholen geven de voorkeur aan offline afname. 

Hiervoor is het nodig om één of meerdere FAO servers in te richten en te onderhouden. Dit kost jou als school niet alleen tijd, maar er is ook kennis nodig in de organisatie. Door het inrichten en het onderhoud hiervan uit te besteden aan SPEYK houdt jouw school meer tijd over om zich te richten op haar kerntaken.

Download hier de brochure

0
0
0
1
0