Een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hier doelen wij niet op de sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, maar juist op de digitale veiligheid. Dit is ons kennisgebied en die delen we graag met scholen in Nederland. 

Waarom? Al 21 jaar werken wij vanuit onze intrinsieke motivatie: voor ieder kind het beste onderwijs vandaag en een eerlijke kans voor morgen. Veilig digitaal werken en leren is een voorwaarde om modern onderwijs te kunnen faciliteren. Wij snappen goed dat dit complex en groot is. Waar begin je? Hoe krijg je inzicht? Waar kan je verbeteren? Hou houd je de kennis bij?  Wij helpen je graag!

BEGIN VANDAAG MET DE EERSTE STAPPEN

Verschillende SPEYK-ers gaan de komende periode kennis delen binnen het thema Digitaal Veilig. Daarbij proberen wij complexe uitdagingen eenvoudig en herkenbaar te maken zodat jij hier direct mee aan de slag kan binnen school. Waarom vinden wij dit belangrijk?

Schoolbesturen hebben een grote verantwoordelijkheid om de digitale veiligheid van medewerkers en leerlingen te waarborgen. Het is niet altijd duidelijk hoe je als schoolbestuur aan deze verantwoordelijkheid voldoet. SPEYK-ers helpen je met vergaande ICT-expertise en onderwijskennis om rust en zekerheid te creëren. Technologie, kennis, gedrag en samenwerken zijn de sleutelwoorden in onze aanpak. Samen gaan en blijven we werken aan een digitaal veilige school.

WAAR GAAN WE SAMEN AAN WERKEN?

– IT spelregels en gedragsregels online
– Inzicht krijgen in het digitale schoollandschap en deze beheersbaar maken
– Inzicht krijgen in de digitale veiligheidsscore van jouw school en keuzes maken
– Bewaartermijnen in de digitale werk- en leeromgeving
– Risico’s verkleinen op datalekken en wat is de cyberweerbaarheid
– Veilig omgaan met informatie én persoonsgegevens door iedereen op school
– Cyberpesten detecteren en elimineren
– Werken aan de bewustwording en gedrag van de mensen op school

  HOE VEILIG IS JOUW MODERNE DIGITALE WERELD?

  Digitaal lesgeven was voor een lange tijd de enige mogelijkheid voor onderwijs. De reden weten we allemaal. Nu we weer in de klaslokalen zitten blijven nieuwe vormen van onderwijs, zoals digitaal en hybride onderwijs, bestaan. Daarnaast werkt en leert iedereen op school steeds meer in de digitale wereld. Een moderne school waar flexibel onderwijs geboden kan worden als het nodig is en waar iedereen steeds meer werkt en leert in de digitale wereld. Hoe veilig is jouw moderne digitale wereld?

   

  MEER DATA, MEER RISICO’S

  Dat digitaal onderwijs veilig moet zijn weten en willen we allemaal. Maar dat is voor veel scholen iets makkelijker gezegd dan gedaan, want voor veel schoolorganisaties is nu nog niet altijd duidelijk wat er nodig is om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen. Steeds meer gegevens van leerlingen en studenten worden opgeslagen en uitgewisseld.

  Onderwijsinstellingen zijn in toenemende mate doelwit van cyberaanvallen. Het wordt dus steeds moeilijker om de privacy te waarborgen. Daarnaast bestaat het gevaar dat systemen niet meer benaderbaar zijn en dus de continuïteit van het onderwijs in gevaar brengt.

  Onderwijsvrienden

  NORMENKADER VOOR DIGITALE VEILIGHEID OP SCHOOL

   Het Ministerie van OCW heeft daarom besloten dat de digitale veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs naar een hoger niveau moet. Het ministerie investeert hiervoor structureel 6 miljoen. Er komt onder andere een normenkader zodat voor alle scholen duidelijk is waar ze op het gebied van privacy en informatiebeveiliging aan moeten voldoen. Ook wordt er geïnvesteerd in bewustwording, professionalisering en centrale ondersteuning.  

  Het normenkader moet er in eerste instantie voor gaan zorgen dat voor elke school duidelijk is waar ze aan moeten voldoen om veilig digitaal onderwijs te verzorgen. Het mag in de toekomst dus niet meer uitmaken op welke school je zit, want op elke school is de digitale veiligheid voor leerlingen hetzelfde. Daar waar scholen achterblijven en niet voldoen aan het normenkader zal het ministerie ondersteunen waar dat kan en ingrijpen waar nodig.

  VOORWAARDE STERK MODERN ONDERWIJS

  Een mooie ontwikkeling vinden wij bij SPEYK. Want dat digitale veiligheid een belangrijke voorwaarde is voor goed onderwijs weten wij als geen ander! Hoe weet je als bestuurder of de informatiebeveiliging en privacy op je school goed geregeld is? En of je personeel weet hoe zorgvuldig om te gaan met informatie over leerlingen? Het normenkader komt eraan, maar waarom niet nu alvast starten met het in kaart brengen van de veiligheid op jouw school? 

  SPEYK neemt je de komende maanden mee rondom het thema Digitaal Veilig. Hoe begin je, waar moet je aan denken en nee je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Wij delen graag onze kennis met jou, want samen komen we verder. Nieuwsgierig?

   

  Wil jij aan de slag met Digitale Veiligheid op school? Wij komen graag bij je langs om kennis te maken en op basis van de situatie van jullie school of stichting mee te denken. Hoe prettig is het om in kaart te krijgen waar je aan kunt gaan werken en daadwerkelijk aan de slag te gaan. Stap voor stap werken we samen aan een veilige digitale omgeving voor iedereen op school.

  Gepubliceerd door: 

  Lisanne van de Kuilen

  Campagne & Event Marketeer

  2
  0
  2
  0
  0